Ho ho ho! Julemanden har lånt fem af vores bybiler og lavet dem om til juleslæder, så han kan nå at komme rundt med alle pakkerne, og han vil så gerne have din hjælp! For hver tur á minimum 10 minutters varighed du kører i de fem juleslæder indenfor konkurrenceperioden, modtager du et lod i puljen hvor præmien til en heldig vinder er en bybil i en uge henover julen! Brug app'en til at finde juleslæderne, og hold øje når du bevæger dig rundt i Københavns juleland - du overser dem ikke!  Held og lykke - og glædelig jul!  Konkurrencebetingelser Præmie
Der udloddes 1 x DriveNow-bybil (frit valg mellem DriveNow's MINI 5-Dørs, MINI 3-Dørs og BMW 1-Serie) til brug i 7 dage, til en værdi af 4.900 kr. Præmien skal bruges i perioden fra d. 21. december 2018 t.o.m. 28. december 2018. Præmien inkluderer 700 km kørsel, forsikring og benzin. Ekstra kilometer afregnes til 2 kr. pr. km via faktura. Bilen må kun køre indenfor Danmarks grænser. Evt. bro- og færgeafgifter er egen betaling.  Konkurrenceperioden
Konkurrencen løber fra d. 1. december 2018 kl. 10:00 til d. 19. december 2018 kl. 23:59.  Hvem kan deltage
Konkurrencen er åben for alle DriveNow-kunder med bopæl i Danmark. Ansatte hos Arriva Danmark A/S-koncernen samt medlemmer af disses husstande kan ikke deltage i konkurrencen.  Sådan deltager du
Du deltager ved at køre en tur i en af følgende bybiler: AV75043, AV75193, AV75027, AV74993, BG68871. For hver tur du kører i disse bybiler i konkurrenceperioden, modtager du et lod i puljen. Turen skal vare minimum 10 minutter for at opnå et lod i konkurrencen. Sådan vinder du
Der trækkes 1 vinder d. 20. december 2018 kl. 13:00. 
Vinderen trækkes tilfældigt fra den samlede pulje med lodder opnået af deltagere i konkurrenceperioden. Din vinderchance afhænger således af antallet af lodder i den samlede pulje. Vinderen får direkte besked via den e-mail eller telefonnummer, som er oplyst i DriveNow's kundedatabase. Vinderens navn kan offentliggøres på DriveNow's blog, Instagram- og Facebook-profil. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidig denne eventuelle offentliggørelse, og at ville samarbejde med DriveNow om enhver rimelig anmodning om omtale eller offentliggørelse efter konkurrencen. Vinderen skal senest d. 21. december 2018 kl. 09:00 sørge for at kontakte DriveNow, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup for at modtage præmien. I modsat fald, bortfalder præmien. 
Ved mistanke om snyd, omgåelse eller lignende forhold forbeholder DriveNow sig retten til at ekskludere deltageren uden varsel, herunder kræve erstatning for eventuel tildelt præmies værdi og de omkostninger, DriveNow har haft hermed.
Præmien skal hentes hos DriveNow, Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup d. 21. december 2018 mellem kl. 12:00 - 16:00. Nærmere tidspunkt aftales når vinderen accepterer præmien. Ved afhentning af præmien, udleveres den fysiske nøgle til bybilen og lejekontrakt underskrives mellem DriveNow, Arriva Danmark A/S og vinderen.  Ansvar
Skulle du som følge af præmien pådrage dig et ansvar i forbindelse med sociale ydelser eller i forhold til SKAT, fraskriver DriveNow sig ethvert ansvar. DriveNow betaler gaveafgift af præmien. 
DriveNow forbeholder sig retten til, herunder særligt af tekniske årsager, at begrænse adgangen til eller indstille konkurrencen midlertidigt. DriveNow forbeholder sig endvidere retten til at afbryde, stoppe eller ændre konkurrencen helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. 
DriveNow påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen.  Personoplysninger
DriveNow anvender de personoplysninger, der er registreret via kundeforholdet mellem kunden og DriveNow.
DriveNow behandler samtlige opgivne oplysninger om deltagerene fortroligt og vil ikke videregive oplysninger til tredjemand uden deltagerens forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med deltagerne, eller såfremt der foreligger en lovmæssig forpligtelse hertil. Vi behandler dit navn, evt. din e-mail og evt. dit telefonnummer i forbindelse med konkurrencen for at kunne udtrække og kontakte vinderen. Personoplysninger behandles og gemmes, indtil konkurrencen er afsluttet og vinderen har modtaget sin præmie. Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at gennemføre konkurrencen. Ved at deltage, bekræfter du at du er indforstået med persondatabehandlingen. Der henvises i øvrigt til DriveNow's privatlivspolitik, der kan findes på https://www.drive-now.com/dk/da/privacy  Lovvalg og værneting
Konkurrencen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved de danske domstole. Generelle oplysninger
Konkurrencen er købsbetinget.
Konkurrencen udbydes af DriveNow, Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup. 
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.