DriveNow carsharing

Parkeringsregler för DriveNow i Stockholm - Parkeringsplatsen måste täckas av EasyPark

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra
 • Parkera på gatan
  Elbil på 3-timmars laddgata med pågående laddning

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra
 • Parkeringshus
  Parkera bakom bommar
  Q-Park platser

 • Pausa hyranEasyParks parkeringsplatser ingår när du är i verksamhetsområdet. All övrig parkering sker på egen bekostnad
 • Avsluta din hyra
 • Handikapparkering
  Taxizon
  Beskickningsbilar
  Lastplats
  Parkeringsförbud

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra
 • Arlanda flygplats (P45, rad 122, Bromma flygplats (gate P1, P2)

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra

 • carsharing_stockholm_howitworks_parkingrules_groessereicons_P 9-17
 • carsharing_stockholm_howitworks_parkingrules_groessereicons_P 0-18
 • carsharing_stockholm_howitworks_parkingrules_groessereicons_Lastplats
 • carsharing_stockholm_howitworks_parkingrules_groessereicons_Parkverbot
  Parkeringsförbud
 • carsharing_stockholm_howitworks_parkingrules_groessereicons_Komplettes parkverbot
  Stopp och parkeringsförbud
 • carsharing_stockholm_howitworks_parkingrules_groessereicons_überholen
  Du får inte parkera 10 meter innan en korsning eller ett övergångsställe
 • carsharing_stockholm_howitworks_parkingrules_groessereicons_Parkingverbot2
  Håll koll på tiden och dagarna när gatorna städas. När du har avslutat din hyra måste bilen kunna stå minst 24 timmar innan gatan ska städas.

Important: Du kan inte avsluta din hyra utanför vårt verksamhetsområde. Tumregeln: avsluta hyran på en laglig parkeringsplats som inte ger böter inom 24 timmar. Vänligen respektera Stockholms parkeringsregler.