DriveNow logo
DriveNow logo

Parkeringsregler för DriveNow bilarna i Stockholm

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra
 • Parkera på gatan

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra
 • Parkeringshus
  Parkera bakom bommar
  Q-Park platser

 • Pausa hyranEasyParks parkeringsplatser ingår när du är i verksamhetsområdet. All övrig parkering sker på egen bekostnad
 • Avsluta din hyra
 • Handikapparkering
  Taxizon
  Beskickningsbilar

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra
 • Arlanda flygplats (P45, rad 122, Bromma flygplats (gate P1, P2)

 • Pausa hyran
 • Avsluta din hyra

 • Parkeringsförbud
 • Stopp och parkeringsförbud
 • Du får inte parkera 10 meter innan en korsning eller ett övergångsställe
 • Håll koll på tiden och dagarna när gatorna städas. När du har avslutat din hyra måste bilen kunna står minst 12 timmar innan gatan ska städas.

Important: Du kan inte avsluta din hyra utanför vårt verksamhetsområde. Tumregeln: avsluta hyran på en laglig parkeringsplats som inte ger böter inom 24 timmar. Vänligen respektera Stockholms parkeringsregler.