DriveNow carsharing

Sekretesspolicy

Förord

Vi tar hanteringen av personuppgifter och därmed din integritet på mycket stort allvar. Därför vill vi på ett tydligt sätt klargöra hur vi skyddar dina uppgifter och vad det innebär för dig när du använder våra personanpassade tjänster. För att skydda din integritet på bästa möjliga sätt är det för oss en självklarhet att följa samtliga lagstadgade bestämmelser kring dataskydd. Vi följer bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt den tyska reviderade dataskyddslagen (BDSG-neu) med anledning av anpassningen av dataskyddslagen till förordning (EU) 2016/679 och för genomförande av direktiv (EU) 2016/680 (lag om anpassning och genomförande av EU:s dataskyddslag – DSAnpUG-EU).

Denna sekretesspolicy gäller för DriveNows internetutbud, som kan nås på adressen https://www.drive-now.com samt de olika underdomänerna (hädanefter ”vår webbplats”).

1. Den ansvariges namn och adress

Ansvarig organisation och tjänsteleverantör är DriveNow Sverige AB, Birger Jarlsgatan 117, 113 56 Stockholm, Sweden (hädanefter ”DriveNow”).

2. Dataskyddsombudets namn och adress

Vårt dataskyddsombud är advokat dr Karsten Kinast, Kinast Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672 Köln, Tyskland. Om du har frågor kring personlig integritet kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud. Detta gör du enklast via e-post: datenschutz@drive-now.com eller skriftligen till: DriveNow GmbH & Co. KG, Seidlstraße 26, 80335 München, Tyskland.

3. Allmänt om databehandling

Vi samlar i regel endast in personuppgifter om våra användare när det är nödvändigt för att tillhandahålla en funktionsduglig webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster.

3.1 Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig personligen. Detta kan vara uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Uppgifter som t.ex. antal användare på en webbplats betraktas inte som personuppgifter.

3.2 Behandling av personuppgifter

Behandling avser varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller varje sådan rad av processer i samband med personuppgifter som insamling, registrering, organisering, sammanställning, lagring, anpassning, förändring, avläsning, utmatning, användning, offentliggörande genom överföring, distribution eller annan form av tillhandahållande, jämförelse eller sammankoppling, begränsning, borttagning eller destruktion.

Personuppgifter samlas in via denna webbplats när du på eget initiativ tillhandahåller dem till oss, t.ex. vid registrering, ifyllande av formulär, skickade e-postmeddelanden eller framför allt vid bokning av ett DriveNow-fordon. Vi använder dessa uppgifter i de respektive angivna eller genom förfrågan relevanta syften, till exempel reservationsförfrågan för att kunna behandla ditt reservationsönskemål. Uppgifterna överförs endast till tredjepart om detta uttryckligen tillåts enligt lag eller om du har samtyckt till överföringen vid registreringen eller under en aktiv affärsrelation. I övrigt kan du använda den allmänna informationen på www.drive-now.com utan att behöva uppge några personuppgifter.

3.3 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar endast in och använder personuppgifter från våra användare regelbundet efter att användaren har lämnat sitt samtycke till detta. I den mån vi inhämtar samtycke från den berörda personen i behandlingssyften gäller artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Undantag gäller i de fall då ett föregående samtycke inte kan inhämtas av faktiska skäl och behandlingen av uppgifterna föreskrivs enligt lag. Vid behandling av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal, där avtalsparten är den berörda personen, gäller artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund. Detta gäller även behandlingsprocesser som krävs för att vidta åtgärder före avtalet.

Om personuppgifter enligt lag måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, som vi omfattas av, gäller artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt c i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund.

Om behandlingen krävs för att uppfylla ett berättigat intresse hos vårt företag eller en tredjepart och om detta inte övervägs av den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter, gäller artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund för behandlingen.

3.4 Borttagning av uppgifter och lagringstid

Dina basuppgifter lagras under hela avtalsperioden. Om du säger upp affärsrelationen kommer uppgifterna att sparas högst 4 år efter din senaste transaktion. Om vi säger upp affärsrelationen av säkerhetsrelevanta skäl eller på grund av en obetald fordran lagrar vi dina uppgifter i högst 5 år efter din senaste transaktion.

3.5.1 Säkerhet, TLS-teknik

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, framför allt mot slumpmässig eller avsiktlig manipulation, förlust, destruktion eller åtkomst genom obehöriga personer. Dessa säkerhetsåtgärder anpassas hela tiden i takt med den tekniska utvecklingen. Överföringen av personuppgifter mellan din dator eller mobila enhet och vår server är i regel krypterad (TLS-teknik, Transport Layer Security).

3.5.2 Säkerhetsåtgärder inloggningsmeddelande

För att vi ska kunna skydda din data mot missbruk på ett bättre sätt får du ett automatiskt meddelande via e-post om en okänd enhet loggar in på ditt DriveNow-kundkonto. Därför sparar vi ett enhetsspecifikt ID när du loggar in på DriveNow-webbplatsen eller via appen, och bearbetar följande data som vi informerar dig om i ett meddelande om syftet med identifieringen: Enhetstyp, tidpunkt, IP-adress och läge baserat på IP-adressen. Vi använder naturligtvis endast denna data för att öka din säkerhet. Överföring till tredjepart sker inte. Databearbetningen stöder vårt berättigade intresse enligt Art. 6 Par. 1 punkt f GDPR.

 

4. Registrering

Nedan beskrivs vår databehandling inom ramen för registreringsprocessen.

4.1 Registreringsprocess

På vår webbplats ges användare möjligheten att registrera sig genom att uppge sina personuppgifter. Uppgifterna anges i ett inmatningsfält och överförs till oss för att sedan lagras. Uppgifterna överförs inte till tredjepart. Följande personuppgifter samlas in inom ramen för registreringsprocessen:

• Namn, adress, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer, betalningsinformation samt en PIN-kod, ett säkerhetssvar och ett lösenord som alla väljs av dig

Dessutom samlas följande uppgifter in:

• IP-adress • Tid och datum för registreringen

Med undantag för din IP-adress lagras dina uppgifter under hela avtalsperioden, dock högst 4 eller 5 år, beroende på hur affärsrelationen upphörde, i enlighet med punkt 3.4. När dessa perioder har löpt ut tas alla dina personuppgifter bort fullständigt, såvida inga lagstadgade lagringsbestämmelser gäller. Under lagringsperioden kommer personuppgifter som krävs för handels- och skatterelaterade skyldigheter att spärras fullständigt och inte längre vara tillgängliga för vidare databehandling. Din IP-adress tas alltid bort efter 6 månader.

4.2 Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtalet är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

5. Körkortskontroll

5.1 DLCS

Du kan även genomgå körkortskontrollen med verktyget DLCS, som finns på vår webbplats. Inom ramen för registreringen använder vi oss då av de uppgifter som angetts samt en kopia av ditt körkort (fram- och baksida) som granskas av vår personal. Efter kontrollen kommer uppgifterna som använts i detta syfte att tas bort.

5.2 Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtalet är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

6. Google Maps

Nedan beskrivs vår databehandling inom ramen för användningen av Google Maps.

6.1 Google Maps-användning

Denna webbplats, precis som DriveNow-applikationen, använder Google Maps API-applikationer. På så sätt kan vi visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen eller i vår app, vilket gör att du kan använda kartfunktionen på ett smidigt sätt. Denna applikation är oumbärlig för att vårt innehåll och våra tjänster ska kunna fungera och tillhandahållas i sin helhet. Googles användarvillkor hittar du här: https://policies.google.com/terms?hl=sv

De ytterligare användarvillkoren för Google Maps/Google Earth hittar du här: https://www.google.com/help/terms_maps.html.

Googles sekretesspolicy hittar du här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Vi använder oss av Google Maps för att fastställa våra fordons position och visa dig var närmsta lediga fordon befinner sig. Dessutom använder vi Google Maps för att omvandla geografiska platser till adresser och visa dig den preliminära sträckan till det valda fordonet. Med ditt samtycke använder vi Google Maps för att visa din planerade destination samt den återstående körtiden för överlämnande till nästa kund i vår app. Vi skickar inte vidare dessa uppgifter till Google. Informationen överförs endast i anonymiserad form till Google. Denna information kan inte härledas tillbaka till dig.

6.2 Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtalet är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

7. Cookies

Nedan beskrivs våra databehandlingsmetoder inom ramen för användningen av cookies.

7.1 Användning av cookies

Cookies är små textfiler som överförs från en webbserver till din hårddisk. Cookies innehåller information som senare kan läsas av en webbserver på domänen som utfärdade cookiefilen till dig. Cookies kan inte köra några program eller plantera virus på din dator. Det finns två olika typer av cookies. Sessionscookies tas bort så snart du avslutar sessionen. Temporära och permanenta cookies sparas under en längre tid eller utan tidsbegränsning på lagringsmediet.

7.2 Uppgifter inom ramen för cookieanvändning

Inga personuppgifter sparas i de cookies som används av oss. De cookies som vi använder sammankopplas heller inte med några personuppgifter. Därmed kan dessa cookies inte härledas tillbaka till en individ. När en cookie aktiveras tar den bara emot ett identifikationsnummer. Personuppgifter som namn, IP-adress osv. kommer aldrig att sammankopplas med detta identifikationsnummer. Med hjälp av cookieteknik får vi endast anonymiserad information, t.ex. om vilka webbplatser du har besökt.

7.3 Användning av sessionscookies

De flesta cookies vi använder är så kallade sessionscookies, som krävs för att ditt besök ska hållas konsekvent, dvs. för att säkerställa att du inte behöver logga in på nytt och att de preferenser eller övriga uppgifter som uppgetts under reservationsförfrågan inte försvinner under sessionen. Dessutom behöver vi sessionscookies för att säkerställa att ett visst erbjudande, som du har klickat på, tilldelas din begäran (t.ex. vid kampanjerbjudanden). Dessa sessionscookies tas bort automatiskt när sessionen har upphört. Dessutom använder vi cookies för att vid framtida besök på vår webbplats ska kunna avgöra huruvida du intresserar dig för vissa erbjudanden, vilket ger oss möjligheten att visa anpassade erbjudanden för dig på webbplatsen. Denna tilldelning sker endast via abstrakta kriterier (t.ex. ”BMW”) och kan ej kopplas till dig. Dessa cookies existerar i ett år och tas därefter bort automatiskt.

7.4 Riktad marknadsföring

På vår webbplats använder vi oss av cookieteknik för att samla in uppgifter i syfte att förenkla webbplatsen. På så vis får vi kännedom om hur webbplatsen används och kan på så sätt kontinuerligt förbättra vårt utbud. Följande uppgifter behandlas:

- Inmatade sökbegrepp - Antal sidvisningar

- Begäranden om webbplatsfunktioner

Dessa uppgifter används endast för en anonym utvärdering av användningen av webbplatsen och sammankopplas aldrig med de personuppgifter som finns lagrade hos oss. Med informationen som samlats in via en Clickstream-analys utformar vi vår webbplats så attraktivt som möjligt för att täcka kundernas behov på bästa möjliga sätt.

7.5 Remarketing/-targeting och webbanalys

Vi använder oss av så kallad remarketing/-targeting för att kunna göra våra erbjudanden för internetanvändare mer relevanta och för att kontinuerligt förbättra vår marknadsföring. Denna teknik gör det möjligt för oss att uppmärksamma internetanvändare som redan har visat intresse för vår webbplats på webbplatserna från våra partner med hjälp av DriveNow-reklam via reklambanners eller annonser. Med hjälp av en aloritm analyseras det lagrade surfbeteendet av analysverktyg. Denna reklam visas på våra partners webbplatser på grundval av cookies och analysen av användningsmönstret på webbplatsen. Reklamen visas helt anonymt och innebär aldrig någon insamling av personuppgifter eller sammankoppling av användningsprofiler med personuppgifter. I detta syfte använder vi oss av cookies från följande tredjepartsleverantörer:

7.5.1 Criteo

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike: I och med ovanstående klargöranden kan det även hända att vi visar reklam för besökare som intresserar sig för våra produkter via appar och e-post. Vi kan komma att utbyta information som tekniska ID-nummer från din registreringsinformation på vår webbplats eller från vårt CRM-system med tillförlitliga reklampartner. På så sätt kan dina enheter och/eller omgivningar kopplas samman och därmed ge dig en smidig användarupplevelse med de enheter och omgivningar som du använder. Mer information om dessa sammankopplingsmöjligheter finns i dataskyddsdirektivet från Criteo på följande adress: https://www.criteo.com/privacy/

7.5.2 Taboola

Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA: Med detta verktyg ser vi vilka erbjudanden du tar del av och vilka av våra sidor du besöker. Detta hjälper dig att upptäcka innehåll på tredjepartsleverantörers webbplatser. Cookiefilen låter oss samla in enhetsrelaterade uppgifter samt protokolldata för att skapa pseudonyma användarprofiler. Spårningen (som sker med hjälp av uppgifterna som samlas in av cookiefilen och som avser användningen av webbplatsen) kan när som helst inaktiveras. Följ i så fall anvisningarna på https://www.taboola.com/privacy-policy.

7.5.3 Outbrain

Outbrain UK Limited 39 W 13th Street. New York, NY 10011 USA: Med detta verktyg (rekommendationssystemet Content Discovery) kan du lättare upptäcka innehåll på tredjepartsleverantörers webbplatser. Outbrain använder cookies som hjälper till att samla in information om dig och andra användare av tjänsten. Uppgifterna samlas in och lagras i anonymiserad form. Outbrain informerar om insamlingen och användningen av användningsrelaterad och övrig information som ansvarig organisation i Outbrains dataskyddsbestämmelser http://www.outbrain.de/legal/privacy-713/. Spårningen (som sker med hjälp av uppgifterna som samlas in av cookiefilen och som avser användningen av webbplatsen) kan när som helst inaktiveras. Följ i så fall anvisningarna på http://www.outbrain.de/legal/privacy-713.

7.5.4 Google Remarketing

På vår webbplats används remarketing-funktionen från ”Google AdWords”, en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denna teknik gör det möjligt att visa automatiskt genererad, målgruppsinriktad reklam efter att du har besökt vår webbplats. Reklamvisningarna baseras på de produkter och tjänster som du har klickat på när du senast besökte vår webbplats.

För att kunna visa intressebaserad reklam använder sig Google av cookies. Google lagrar i regel information som sidvisning, IP-adress, webbläsare, webbläsarens språk, datum och klockslag för sidvisningen. Denna information används endast för att tilldela webbläsaren till en viss dator. Den kan inte användas för att identifiera en person.

Om du inte vill få någon användarbaserad reklam från Google kan du inaktivera reklamvisningen med hjälp av Googles annonsinställningar.

Mer information om hur Google använder cookies finns i Googles sekretesspolicy på följande länk https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

7.5.5 Google Adwords & Conversion Tracking

För att göra reklam för våra produkter använder vi oss av Google Adwords och av ”Google Conversation-Tracking”, en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Annonserna visas efter att du gör sökningar på webbplatser inom Googles reklamnätverk. Vi har möjlighet att kombinera våra annonser med vissa sökord. Med hjälp av cookies kan vi visa reklam utifrån en användares tidigare besök på vår webbplats.

När man klickar på en annons sparar Google en cookiefil på användarens dator. Mer information om den cookie-teknik som används finns även i Googles upplysningar om webbplatsstatistik och i sekretesspolicyn.

Med hjälp av denna teknik får Google och vi som kund information om att en användare har klickat på en annons och därmed vidarebefordrats till våra webbplatser. Informationen som samlas in används endast för statistisk utvärdering och annonsoptimering. Vi får ingen information som kan användas för att identifiera någon besökare. Statistiken som Google tillhandahåller oss innehåller det totala antalet användare som klickat på våra annonser och ev. information om huruvida de vidarebefordrades till en av våra webbplatser som har försetts med en Conversion-Tag. Med hjälp av denna statistik kan vi se vilka sökord som ofta används för att leda användare till vår annons och vilka annonser som ledda till att användaren kontaktade oss via kontaktformuläret.

Om du inte vill delta kan du stänga av insamlingen av de cookies som krävs för denna teknik, t.ex. i din webbläsares inställningar. I så fall kommer ditt besök inte längre att registreras i användarstatistiken.

I annonsinställningarna kan du dessutom välja bort olika typer av Google-annonser eller stänga av intressebaserade annonser på Google. Alternativt kan du inaktivera användning av cookies från tredjepart genom att öppna sidan för att välja bort cookies från Network Advertising Initiative. Se: http://www.networkadvertising.org/choices/ och http://www.youronlinechoices.com/

Vi och Google kommer dock fortfarande att samla in statistisk information om hur många användare som besöker denna sida. Om du inte vill vara med i statistiken kan du inaktivera detta med hjälp av insticksprogram till din webbläsare (t.ex. tilläget Ghostery).

7.5.6 Bing Ads

Denna webbplats använder Bing Ads, ett program från Microsoft Corporation, Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, USA, inom ramen för förfarandet Universal Event Tracking (UET) som möjliggör remarketing och slutspårning. För detta syfte sparas en cookiefil på användarens dator när denne hamnar på vår webbplats via sökmotorer som Bing eller Yahoo. Uppgifterna samlas in och lagras i anonymiserad form. Genom att använda remarketingfunktionen får användaren skräddarsydda erbjudanden vid senare sökningar i någon av ovanstående sökmotorer. Microsofts sekretesspolicy innehåller information om hur insamlade uppgifter hanteras och finns på följande länk: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement/. Du kan inaktivera Bing Ads när du vill. Följ i så fall anvisningarna på http://choice.microsoft.com/se-SV/opt-out.

7.5.7 Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics använder så kallades cookies, dvs. textfiler som sparas i din dator eller mobila enhet för att kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), som genererats av cookiefilen, skickas till en av Googles servrar i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbplats kommer Google dock att förkorta din IP-adress inom EU-medlemsstaterna eller i andra avtalsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där.

Google använder denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören, framför allt även funktionerna för Google Analytics rapporter om demografiska kännetecken och intressen. Med Google Analytics Demographics och Interest Reporting kan vi använda oss av uppgifter från intressebaserad reklam från Google och/eller uppgifter från tredjepartsleverantörer om vår reklammålgrupp (t.ex. ålder, kön och intressen) i kombination med Google Analytics för målinriktade och optimerade reklamaktiviteter, strategier och innehållet på våra webbplatser.

Google kommer vid behov även att överföra denna information till tredjepart, såvida detta krävs enligt lag eller såvida tredjepart behandlar dessa uppgifter i Googles regi. Google kommer aldrig att sammankoppla din IP-adress med andra uppgifter som Google har lagrat.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera dock att en sådan inställning innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan även förhindra att uppgifterna som genererats av cookiefilen och som baseras på din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till och behandlas av Google genom att ladda ned och installera följande webbläsarplugin från denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIp()”. På så sätt vidarebehandlas IP-adresser i förkortad form, vilket utesluter möjligheten att koppla dem till individer. Om de uppgifter som samlas in från dig kan härledas tillbaka till dig kommer de omedelbart att uteslutas och de berörda personuppgifterna tas bort omedelbart.

Vi använder oss av Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och kontinuerligt förbättra den. Med hjälp av den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det mer relevant för dig som användare. I de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA har Google åtagit sig att följa Privacy Shield-samarbetet mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Information om tredjepart: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/se.html, översikt över sekretesspolicy: http://www.google.com/intl/sv/analytics/learn/privacy.html, samt sekretesspolicyn: http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy.

Denna webbplats använder Google Analytics för en enhetsövergripande analys av besökarflöden, vilket sker med hjälp av ett användar-ID. Du kan aktivera den enhetsövergripande analysen av användningen i ditt Google-kundkonto under inställningarna för personuppgifter.

7.5.8 Google Tag Manager

Denna webbplats använder ”Google Tag Manager”, som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager används för att administrera webbplatstaggar. Google Tag Manager är en cookiefri domän, där inga personuppgifter samlas in.

Användningen medför dock att andra taggar skapas, som i vissa fall samlar in personuppgifter. Google Tag Manager tar dock inte del av dessa uppgifter. Om en inaktivering görs på domän- eller cookienivå gäller den för alla tracking-tags som har implementerats med Google Tag Manager. Mer information om Google Tag Manager finns på https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ (på engelska).

7.5.9 adjust.io

Denna webbplats använder bland annat även analystekniken ”adjust.io” från adeven GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Tyskland (”adeven”). adeven genomför analysen med hjälp av IP-nummer och Mac-adresser från användarna, dock endast i anonymiserad form. Dessa uppgifter kan inte härledas tillbaka till någon fysisk person. Informationen som samlas in används endast för att analysera webbplatsens funktion och användning genom en sammanställning av anonymiserade utvärderingar statistisk information av antal besök, antal sidor som öppnats per användare etc. Analyserna används endast för den egna marknadsanalysen samt för att optimera och på behovsanpassa webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen i analyssyften samtycker du till behandlingen av de anonymiserade uppgifter som samlas in på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan. Samtycket till insamlingen och lagringen av uppgifter kan när som helst återkallas med verkan för framtiden genom ett e-postmeddelande till optout@adjust.io.

7.5.9.1

Spårning av app-prestanda: Våra mobilappar använder analys- och app-prestationsteknologin “Adjust”, en tjänst som tillhandahålls av Adjust GmbH (“Adjust”). När du startar DriveNow appen samlar Adjust installations- och händelsedata från våra iOS- och Android-mobilappar för att hjälpa oss att förstå hur våra användare interagerar med våra appar och för att kunna optimera och analysera mobilannonskampanjer. För sådan analys använder Adjust IDFA eller Google Play-tjänster ID och din anonymiserade (hashade) IP- och MAC-adress. Hashningarna som används är enkelriktade hashningar och det är inte möjligt att identifiera dig eller din mobila enhet individuellt. Den rättsliga grunden för denna process är baserad på Art. 6 para. 1 f) GDPR. Det legitima intresset ligger i analysen och förbättringen av våra mobila reklamkampanjer. Dina uppgifter kommer (inte) att överföras över nationsgränserna.  

Samtycket till insamlingen och lagringen av uppgifter kan när som helst återkallas med verkan för framtiden genom ett e-postmeddelande till optout@adjust.io.

 

7.5.10 DoubleClick

På vår webbplats använder vi oss av DoubleClick från Google Inc. via Trakken Web Services GmbH, Zirkusweg 1, 20359 Hamburg, Tyskland, för att kunna visa relevanta reklamannonser för dig. Om du öppnar en webbplats och ser eller klickar på en annons som visas via Googles reklamnätverk sparas eventuellt en DoubleClick-cookie i din webbläsare. DoubleClicks cookieidentifierare som tilldelas din webbläsare är samma som används av webbplatser där reklamprogram från DoubleClick används. Denna cookie som tilldelas din webbläsare innehåller ett pseudonymt identifikationsnummer (ID) och kan kontrollera vilka annonser som visas i din webbläsare och vilka annonser som öppnas. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. I samband med våra remarketingåtgärder kan vi på grundval av denna information visa skräddarsydda annonser för dig. Genom remarketing samlas och lagras anonymiserad information om dina surfvanor i marknadsföringssyften.

DoubleClick tillhandahåller Google och dess partner endast möjligheten att visa annonser på grundval av tidigare besök på vår eller andras webbplatser. Informationen som genererats av cookiefilerna överförs till Google för utvärdering i en server i USA och lagras där.

Google följer dataskyddsbestämmelserna inom ramen för Privacy Shield-samarbetet och är registrerat hos Privacy Shield-programmet från det nordamerikanska handelsministeriet, se:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Överföringen uppfyller de lagstadgade föreskrifterna eller sker inom ramen för behandling av uppdraget. Google kommer aldrig att föra samman dina uppgifter med andra uppgifter som registrerats av Google. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som samlas in av Google och på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan. Du kan förhindra lagringen av cookies genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera att detta kan medföra att du kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Information om DoubleClicks dataskydd finns här:

http://www.google.de/policies/technologies/ads/

Du kan även förhindra att uppgifterna som genererats av cookiefilerna och som baseras på din användning av webbplatserna skickas till och behandlas av Google genom att ladda ned och installera ett webbläsarplugin som inaktiverar DoubleClick-cookies på följande länk:

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en (under annonsinställningar).

 

7.5.11 Visual Website Optimizer (VWO)

Wingify Software Private Limited, Antriksh Apartments, Sector-14, Rohini, Delhi-110085, Indien: Detta gör så att vi kan analysera användarnas beteende och interaktionen med desamma på vår hemsida, skapa varianter av vissa sidor och testa dem på slumpmässigt utvalda användare eller målgrupper. För dessa ändamål kan VWO bland annat anonymt registrera användarens musrörelse samt deras interaktionen med områdena på vår webbplats. Härigenom garanteras användarnas anonymitet genom att inga personuppgifter som exempelvis IP-adresser, namn eller inmatningar registreras via tangentbordet. VWO använder cookies för att genomföra tester och spåra användarbeteendet. Mer information om hur VWO använder cookies finns på https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/.

 

Du hittar information om VWO: s övergripande funktion på https://vwo.com/privacy-policy/.

 

Om du vill uteslutas från VWO:s analys- och testmetoder kan du göra det på https://vwo.com/opt-out/.

 

7.6 Förhindrande av lagring av cookies

Du kan acceptera eller inte acceptera cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Oftast går det att ställa in i webbläsaren att cookies inte ska accepteras. Om cookies inte accepteras kan det hända att vissa av webbplatsens funktioner inte längre kan användas. Om cookies accepteras kan de accepterade cookiefilerna tas bort vid ett senare tillfälle. Om cookiefilerna ska tas bort försvinner alla inställningar som styrs av dessa cookies, inklusive reklaminställningar, och kan eventuellt inte återställas. Vi hänvisar även till de särskilda inaktiveringsmöjligheter som beskrivs ovan.

Detaljerad information om detta finns på följande webbplatser: youronlinechoices, Network Advertising Initiative och/eller Digital Advertising Alliance. Där finns även information om hur du kan ta bort cookies från din enhet.

7.7 Rättslig grund

De tidigare nämnda databehandlingsprocesserna och relaterade syftena omfattas av vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

8. Facebook

Denna webbplats använder sig av viss teknik som tillhandahålls av Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Denna teknik beskrivs närmare nedan.

8.1 Facebook Connect

Om det finns en så kallad ”Facebook Connect”-knapp på denna webbplats kan du använda dig av dina inloggningsuppgifter hos Facebook för att logga in på vår webbplats. Dessutom kan Facebook Connect automatiskt samla in information om din aktivitet på vår webbplats till din Facebook-profil. När du trycker på knappen får du lämna ditt uttryckliga samtycke till åtkomsten till dina Facebook-inloggningsuppgifter samt till offentliggörandet av information och aktivitet på din Facebook-profil. Ytterligare uppgifter används (t.ex. kontakt genom din e-postadress) endast efter att du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. Observera att Facebook använder Facebook Connect för att samla in information om applikationen eller webbplatsen, inklusive din aktivitet. I vissa fall kan det hända att Facebook tar emot en begränsad mängd information innan applikationen eller webbplatsen har auktoriserats, i syfte att upprätta anslutningen på ett personanpassat sätt. Syftet med och omfattningen av Facebooks datainsamling och den fortsatta behandlingen av uppgifterna samt dina relaterade rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks sekretesspolicy: http://www.facebook.com/policy.php

8.2 Facebook Custom Audience

På våra internetsidor använder vi oss av ”Facebook-Pixel” från Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Denna teknik identifierar användarmönster efter att användare tittar eller klickar på en Facebook-annons. Detta förfarande används för att utvärdera effektiviteten hos Facebooks reklam i statistiska och marknadsforskningsrelaterade syften och kan bidra till att optimera reklamåtgärderna. De insamlade uppgifterna är anonyma för oss och kan inte härledas tillbaka till användarnas identiteter. Däremot lagras och behandlas uppgifternas från Facebook på ett sätt som möjliggör sammankoppling med respektive användarprofil, och Facebook kan använda uppgifterna i egna reklamsyften enligt Facebooks riktlinjer för dataanvändning. Du kan tillåta Facebook och dess partner att visa reklam på och utanför Facebook. I dessa syften kan en cookie sparas på din dator. För att invända mot cookies på din dator rent allmänt kan du ställa in din webbläsare så att det framöver inte kan sparas några fler cookies på din dator, eller att befintliga cookies ska tas bort. Om du blockerar alla cookies kan det dock medföra att vissa funktioner på våra internetsidor inte längre fungerar.

Du kan stänga av Facebooks cookie-användning med ett program som utvecklats av oss i detta specifika syfte (webbaserat ”opt out”-förfarande). För att göra detta behöver du bara klicka på följande länk.

8.3 Rättslig grund

De tidigare nämnda databehandlingsprocesserna och relaterade syftena omfattas av vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

9. Reklam

Nedan beskrivs behandlingen av uppgifter i reklamsyften.

9.1 Produkt- och reklammeddelanden

Nedan beskrivs behandlingen av uppgifter i produktinformations- och reklamsyften.

9.1 E-postmeddelanden med produktrekommendationer

Vi vill med jämna mellanrum rekommendera produkter till kunder via e-post. I detta syfte använder vi e-postadressen, namnet och födelsedatumet som uppgavs vid registreringen. I våra e-postmeddelanden med produktrekommendationer vill vi göra dig uppmärksam på vårt utbud, som baserat på den senaste uthyrningen kan vara av intresse för dig. På samma sätt vill vi även skicka ett bekräftelsemeddelande samt relevanta produkttips till dig. Dessa e-postmeddelanden får du oavsett om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev. Dessutom använder vi dina uppgifter i följande syften: Åtgärder för vidareutveckling av tjänster och produkter, rapportering för framgångskontroll av de vidtagna åtgärderna vad gäller tidsåtgång, undersökning och optimering av metoder för behovsanalys, prestandatest, komplettering av uppgifter, t.ex. från offentliga källor, intern marknadsforskning. Uppgifterna överförs inte till tredjepart. Dina uppgifter lagras tills affärsrelationen med dig upphört eller tills du invänder mot databehandlingen. Du har rätt att invända mot databehandlingen, i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), helt och hållet eller för vissa syften. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter. Invändningen kan du skicka per e-post till service@drive-now.com eller per post till DriveNow Sverige AB, Birger Jarlsgatan 117, 113 56 Stockholm, Sweden. I varje meddelande finns även en avregistreringslänk som används för att bekräfta invändningen.

9.2 Rättslig grund

Ovannämnda databehandling och de syften som tjänas är en del av vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

9.3 E-postmeddelanden med personanpassad reklam- och/eller erbjudanden

Vi vill med jämna mellanrum tillhandahålla våra kunder skräddarsydd reklam och/eller specialerbjudanden från DriveNow via e-post och på grundval av deras egna intressen. Med specialerbjudanden avses även våra DriveNow-paket med särskilda samarbetspartner, som du kan läsa mer om på:

https://www.drive-now.com/de/en/now/partners (på engelska).

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra din DriveNow-upplevelse och göra den ännu mer användarvänlig. För att kunna tillhandahålla sig vår reklam använder vi e-postadressen, namnet och födelsedatumet som uppgavs vid registreringen. För att kunna tillhandahålla dig intressebaserad reklam använder vi din inskickade och automatiskt genererade information om mottagnings- eller läskvitton för meddelanden, information om din enhet, din webbläsare, dina aktiviteter på vår webbplats inklusive varaktigheten för besöket på vårwebbplats samt uthyrningar till dig. Denna information behandlas av oss i anonymiserad form. På så sätt får våra kunder ingen irrelevant information, endast intressebaserade e-postmeddelanden med reklam och/eller specialerbjudanden för DriveNow. Dessa meddelanden får du oavsett om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev. Uppgifterna överförs inte till tredjepart. Dina uppgifter lagras tills affärsrelationen med dig upphört eller tills du invänder mot databehandlingen. Du har rätt att invända mot databehandlingen, i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), helt och hållet eller för vissa syften. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter. Invändningen kan du skicka per e-post till service@drive-now.com eller per post till DriveNow Sverige AB, Birger Jarlsgatan 117, 113 56 Stockholm, Sweden. I varje meddelande finns även en avregistreringslänk som används för att bekräfta invändningen.

9.4 Rättslig grund

Ovannämnda databehandling och de syften som tjänas är en del av vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

9.5 Nyhetsbrev

Vi vill med jämna mellanrum tillhandahålla både kunder och intressenter reklam för våra produkter och tjänster samt för produkter eller produktkategorier från våra avtalspartner via e-post, SMS och pushaviseringar. I detta syfte använder vi e-postadressen, mobilnumret och namnet som uppgavs vid registreringen. Uppgifterna används endast för att skicka ut nyhetsbrevet. Identifieringen av din e-postadress och ditt mobilnummer sker genom ”double opt in”-förfarandet. Det innebär att du får ett bekräftelsemeddelande per e-post och en fyrsiffrig kod per SMS efter att dina uppgifter har behandlats. Först när du klickar på länken i e-postmeddelandet och angett koden i SMS:et kommer vi att börja skicka ut reklammeddelanden till dig. Dessutom lagrar vi din IP-adress och tidpunkterna då du loggar in och bekräftar. Syftet med detta förfarande är att styrka din registrering och vid behov kunna utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Uppgifterna överförs inte till tredjepart. Dina uppgifter sparas fram till att du har återkallat ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen, i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), när som helst och utan att ange några skäl. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter. Återkallelsen kan du skicka per e-post till service@drive-now.com eller per post till DriveNow Sverige AB, Birger Jarlsgatan 117, 113 56 Stockholm, Sweden. I varje e-postmeddelande finns även en avregistreringslänk som används för att bekräfta återkallelsen.

9.6 Rättslig grund

För ovanstående databehandling och för de syften som anges gäller artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund.

9.7 Reklam från BMW

9.7 Marknadsföring och marknadsundersökning av BMW

På vår webbplats har du möjligheten att informera dig om aktuella produkter och tjänster avseende BMW Group, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), Petuelring 130, 80788 München, Tyskland (BMW). För detta krävs ditt samtycke. Därigenom förmedlas informationen du anger för kundservice, utvald reklamkommunikation samt marknadsundersökning till oss via inmatningsmasken som vi i vår tur förmedlar till BMW.

BMW AG får även skicka vidare dessa uppgifter till vissa dotterbolag (BMW M GmbH, Daimlerstr. 19, 85748 Garching-Hochbrück, Tyskland) samt enskilda officiella återförsäljare och verkstäder (önskepartner som valts av dig, där du har köpt fordon eller tagit service- eller rådgivningstjänster i anspråk, liksom din lokala partner), som använder uppgifterna i nämnda syften och även får kontakta dig. Uppdateringar får endast skickas vidare till de bolag som anges nedan.

Inom ramen för detta samlar vi in din e-postadress och ditt mobilnummer. Identifieringen av din e-postadress och ditt mobilnummer sker genom ”double opt in”-förfarandet. Det innebär att du får ett bekräftelsemeddelande per e-post och en fyrsiffrig kod per SMS efter att dina uppgifter har behandlats. Först när du klickar på länken i e-postmeddelandet och angett koden i SMS:et kommer vi att börja skicka ut reklammeddelanden till dig. Reklammeddelandena börjar skickas ut när du har klickat på länken. Dessutom lagrar vi din IP-adress och tidpunkterna då du loggar in och bekräftar. Syftet med detta förfarande är att styrka din registrering och vid behov kunna utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Om du vill avregistrera dig räcker det med ett informellt meddelande till servicedatenschutz@drive-now.com eller klicka på avregistreringslänken längst ned i nyhetsbrevet. Detta kan du göra när som helst och utan att ange några skäl. Återkallelsen kan även meddelas till BMW:s kundtjänst per telefon: +49 89 1250-16000 eller per e-post till: kundenbetreuung@bmw.de

9.8 Rättslig grund

Rättslig grund för databehandlingen efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är – med användarens samtycke – artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

9.9 Reklam-ID

När du registrerar dig tilldelar vi dig ett reklam-identifikationsnummer utöver ditt kundnummer. Med detta reklam-ID kan vi se hur du navigerar på vår webbplats och bland våra erbjudanden och tjänster. På så sätt kan vi fastställa om du har öppnat vår webbplats direkt eller om du har sett och klickat dig fram till den från en annons på en annan webbplats. Vid denna databehandling använder vi oss av tjänsterna från vår partner Partner Refined Labs GmbH, Theresienstraße 4-6, 80333 München, Tyskland. I detta syfte delar vi endast ditt reklam-ID, som skapats av oss, utan några personuppgifter. Ditt samtycke krävs för åtkomst till och överföring av ditt reklam-ID.

9.10 Rättslig grund

Ovannämnda databehandling och de syften som tjänas är en del av vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

10. Marknads- och opinionsforskning

Nedan beskrivs våra databehandlingsmetoder inom ramen för marknads- och opinionsforskning.

10.1 Statistiska syften

Vi behandlar personuppgifter i marknads- och opinionsforskningssyften. Dina uppgifter anonymiseras, används endast av oss i statistiska syften och kan aldrig härledas tillbaka till dig. Du kan när som helst invända mot denna databehandling och utan att uppge några skäl, med verkan för framtiden. Du kan använda de metoder som anges under punkt 2 i sekretesspolicyn.

10.2 Rättslig grund

Denna databehandling baseras på artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen och tjänar till att förbättra de syften som anges i denna sekretesspolicy, framför allt vad gäller effektiv utformning av reklam för våra erbjudanden och tjänster. Vi skyddar våra kunder genom att bedriva marknadsforskning med anonymiserade uppgifter.

11. Användning av tjänsteleverantörer för behandling av personuppgifter/databehandling i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi använder oss av tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster och för att behandla dina uppgifter kring våra tjänster. Tjänsteleverantörerna behandlar uppgifterna endast i vår regi och är skyldiga att följa gällande dataskyddsbestämmelser. Samtliga uppdragsbehandlare har valts ut med stor omsorg och får endast tillgång till dina uppgifter i den omfattning och under den tidsperiod som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna resp. i det omfång som du har samtycket till behandling och användning av uppgifterna.

Tjänsteleverantörer i andra länder som USA eller i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattas av ett dataskydd som generellt inte skyddar uppgifterna i samma omfattning som i EU:s medlemsstater. Om dina uppgifter behandlas i ett land som inte har någon erkänd nivå av dataskydd som inom EU kommer vi att säkerställa genom avtalsregleringar eller andra erkända instrument att dina personuppgifter skyddas på ett fullgott sätt.

12. Dina rättigheter som berörd person

12.1 Rätt till upplysning

Du har rätt att när som helst begära upplysning från oss om de uppgifter vi har sparade om dig samt om deras ursprung, mottagare eller kategorier av mottagare som dessa uppgifter överförs till, liksom syftet med lagringen.

12.2 Rätt till återkallelse

Om du har lämnat ditt samtycke till användning av uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke utan att ange några skäl, med verkan för framtiden.

12.3 Rätt till korrigering

Om de uppgifter om dig som har lagrats hos oss är felaktiga kan du när som helst korrigera dessa i ditt kundkonto eller låta vårt servicecenter korrigera dem åt dig.

12.4 Rätt till borttagning och spärrning

Du har rätt till spärrning och borttagning av de uppgifter om din person som har lagrats hos oss. Borttagningen av dina personuppgifter sker i regel inom högst två arbetsdagar efter att du som berörd person har utövat denna rättighet. Om borttagningen står i strid med lagstadgade, avtalsmässiga eller skatterättsliga resp. handelsrättsliga lagringsskyldigheter eller andra lagstadgade skäl kan dessa uppgifter spärras istället för att tas bort. När uppgifterna har tagits bort kan du inte längre begära någon upplysning.

12.5. Rätt till dataöverföring

Om du begär ut de personuppgifter om dig som har lagrats hos oss kommer vi att tillhandahålla eller överföra dem till dig eller en annan ansvarig, om så önskas, i ett strukturerat, vedertaget och maskinläsbart format. Det senare gäller dock endast om detta är tekniskt möjligt.

12.6 Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst och utan att ange några skäl invända mot databehandlingen för direktreklam. En invändning mot databehandlingsprocesser som du berörs av kan dock medföra att fullföljandet av ramavtalet samt av enskilda avtal kan begränsas eller omöjliggöras.

12.7 Utökade rättigheter avseende databehandling för personanpassad datautvärdering

Vad gäller databehandlingen inom ramen för den personanpassade datautvärderingen har du utöver ovannämnda rättigheter även rätt till deltagande av en naturlig person under den beslutsfattande processen, rätt till överklagande och rätt till kungörelse om vår ståndpunkt.

12.8 Kontakt för utövande av rättigheter som berörd person

För att utöva dina rättigheter som berörd person kan du använda dig av de metoder som anges under avsnitt 2 i sekretesspolicyn.

12.9 Rätt till klagomål hos tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter hos den ansvariga tillsynsmyndigheten om du anser att dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen har kränkts.

13. Dataskyddsrättslig information i de allmänna villkoren

Observera även den dataskyddsrättsliga informationen under punkt 165 i våra allmänna villkor, som finns på https://www.drive-now.com/se/sv/gtc (på engelska). Där avhandlar vi framför allt behandlingen av dina personuppgifter, som vi behöver för att genomföra enskilda hyresavtal. Därutöver förklarar vi vilka personuppgifter vi eventuellt måste behandla för regressanspråk. På grund av vårt lagstadgade ansvar kring fordonsinnehav och fastställande av användning som strider mot avtals- och/eller trafikregler kommer vi att behandla dina personuppgifter vid behov. Under en körning med våra fordon använder vi oss av så kallad geofencing, där vi fastställer din GPS-position för att kunna tillhandahålla dig värdefull information. Det skapas ingen rörelseprofil. Vi behandlar dina uppgifter för målinriktad kommunikation, så att du även kan ta emot pushmeddelanden. Slutligen informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter för kontroll av identitet och kreditvärdighet.

14. Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras med tiden. Vi rekommenderar att du granskar denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vid omfattande ändringar kommer vi att skicka ett meddelande till dig. Det kan i så fall även röra sig om en e-postavisering. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 25.05.2018.