DriveNow carsharing

Juridisk information

Webbplatsen och appen drivs av DriveNow Sverige AB.

DriveNow Sverige AB
Birger Jarlsgatan 117
113 56 Stockholm

E-post: kundservice@drive-now.se
Telefon: 0200 43 95 44

Villkor för användning

Upphovsrätt

© Copyright DriveNow Sverige AB. Alla rättigheter reserverade. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras arrangemang på DriveNow hemsida / app är föremål för upphovsrättsligt skydd och andra skyddslagar. Innehållet på denna webbplats / applikation får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte. Observera att vissa bilder finns på webbplatserna / app omfattas av upphovsrätten för tredje part.

Ansvar

Webbplatsen och appen har upprättats med största möjliga omsorg. Det är dock ingen garanti för riktigheten och exaktheten i informationen som återges. DriveNow Sverige AB är inte författare av innehållet på webbplatsen / app från tredje part. Även om DriveNow Sverige AB försöker att övervaka innehållet, så tar DriveNow Sverige AB inget ansvar för bidrag och diskussioner som offentliggjorts av tredje part eller riktigheten av eller yttranden av sådana bidrag eller diskussioner. Allt ansvar för förlust eller skada som direkt eller indirekt från användning av denna webbplats / applikation, är utesluten, under förutsättning att sagda förlust eller skada inte beror på uppsåt eller grov oaktsamhet. Där denna webbplats / app länkar till webbplatser som drivs av tredje part, tar DriveNow Sverige AB inget ansvar för innehållet.

Alternativ tvistlösning

På grund av en rättslig skyldighet är vi skyldiga att informera dig, oavsett vårt deltagande i ett förfarande för alternativ tvistlösning, om det faktum att EU-kommissionen för alternativ tvistlösning av konsumenttvister har inättat en plattform för online-tvistlösning (OS). Du kan hitta plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-postadress är: kundenservice@drive-now.se

 

Bolagets huvudkontor: Stockholm

Momsreg.nr / VAT-nr: SE559012094401

Verkställande direktör: Fredrik Ellsäter, Markus Raich