Verksamhetsområdet är kärnan i vår verksamhet, nya områden och gator tillkommer och befintliga uppdateras eller tas bort. Anledningen till att områden uppdateras eller försvinner varierar. Oftast beror det på att förutsättningarna rörande parkering ändras. Du kan alltid se det aktuella verksamhetsområdet i vår app, på hemsidan eller direkt i bilens navigationssystem.  

Nya områden som har tillkommit


Frihamnen - En ny hubb där vi har fyra platser. Platserna hittar du i appen och de är indikerade med en garagesymbol. IKEA Kungens kurva - Du kan hämta och lämna din bil utanför IKEA Kungens kurva. Du kan se det markerade området i appen. - Uppdaterat området kring Näckrosen i Solna och Sundbyberg
- Uppdateringar kring Liljeholmskajen