Så gör du: 1. Hitta en parkeringsficka.
2. Tryck på knappen med ett P^ (se bilder nedan för symbolen i respektive bil).
3. Kör långsamt förbi parkeringsfickan tills skärmen indikerar att den hittat parkeringsfickan.
4. Följ anvsisningarna på skärmen som ber dig att släppa ratten och och hålla foten på bromsen.
5. Fortsätt följa anvisningarna på skärmen tills bilen är helt parkerad och parkeringshjälpen automatiskt stängs av.
6. Lägg i parkeringsväxeln och avlsuta hyra. Smidigt va?

OBS! Du som förare är alltid ansvarig för bilen när du parkerar. Var därför extra uppmärksam på omgivningen och andra bilar när du använder parkeringshjälpen.

Lycka till! Hälsningar, 
Ditt DriveNow Team