En stor fördel med DriveNow är att parkering ingår i priset. Du behöver alltså aldrig hoppa ut för att köpa en biljett så länge du står på en plats som täcks av Easy Park  Precis som med en vanlig bil finns det dock generella bestämmelser om var och hur du får parkera. När du använder DriveNow kan du välja att parkera bilen på två sätt. 1. Du parkerar, avslutar du hyra och betalar för de minuter du använt bilen. Bilen finns då tillgänglig för en annan kund i appen.
2. Du parkerar och behåller bilen när du har ett snabbt ärende eller inte vill att någon annan ska ta bilen.  Längre ner kan du läsa om om vilka parkeringsregler som gäller och även tips om hur du smidigast parkerar med DriveNow.  Läs gärna vår stora DriveNow guide för nya medlemmar om du är ny i DriveNow familjen. Den ger dig stenkoll på hur allt funkar!  

Var får jag parkera?

På alla offentliga parkeringar där det inte råder något förbud för att stanna eller parkera. Tänk på att bilen ska kunna stå på samma plats i 24 timmar efter du har avslutat din hyra. Du får alltså inte parkera på en plats där det är parkeringsförbud mellan 7-19. Du riskerar du att få en parkeringsböter.  

 

Var ska jag undvika att parkera?

Vissa parkeringsplatser med tidsbegränsat förbud att stanna eller parkera. Till exempel gäller vissa bestämmelser om du ska parkera på en gata som kommer städas inom kort eller tidsbestämda lastzoner. Exempelvis har vissa lastzoner stop och parkeringsförbud vardagar 07-19.  Så om du avslutar hyran på en tidsbegränsad lastzon en vardag är du ansvarig för eventuella parkeringsböter som orsakats av detta. Vi försöker hjälp våra kunder med parkeringsförbuden så gått det går genom lägga ut en parkeringsguide som du hittar i bilens handskfack. Vi skickar även ut en notis i appen om bilen har parkerats på en gata där ett parkeringsförbud kommer att gälla inom kort, till exempel städgata måndag 00-06. Det är fortfarande möjligt att avsluta hyran här men då måste du godkänna att eventuella böter till följd av överträdelsen belastar dig.

Var får jag inte parkera?

Där det är förbud att stanna eller parkera, till exempel på handikapplats, lastzoner och platser märkta med beskickningsbilar. För att undvika eventuella parkeringsböter, var säker på att du verkligen står på en tillåten parkering innan du avslutar din bokning. Det är inte tillåtet  att parkera i parkeringshus (med undantag NK garaget och IKEA garaget vid Kungens Kurva)

Vanliga felparkeringar - 10-meters regeln

Ett av det vanligaste felen trafikanter gör är att inte tänka på 10-meters  regeln. Den innebär att man inte får stanna eller parkera bilen:
– på eller inom ett avstånd av tio meter före eller efter ett övergångsställe eller en cykelöverfart,
– i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas, gångbanas eller cykelbanas närmaste ytterkant.
Hälsningar, 
Ditt DriveNow Team