En stor fördel med DriveNow är att du får parkera gratis nästan överallt i Stockholm. Det behövs ingen biljett eftersom alla bilar har ett permanent parkeringstillstånd.
Precis som med en vanlig bil finns det dock generella bestämmelser om var och hur du får parkera. När du använder DriveNow kan du välja att parkera bilen på två sätt. 1. Du parkerar, avslutar du hyra och betalar för de minuter du använt bilen.
2. Du parkerar  och pausar din hyra.  Nedan finns info om vilka parkeringsregler som råder och även tips om hur du smidigast parkerar med DriveNow. Vill du ha info om hur appen fungerar och hur du låser upp bilen? Klicka på länkarna ovan. Var får jag parkera?
På alla offentliga parkeringar där det inte råder något  förbud för att stanna eller parkera. Tänk på att bilen ska kunna stå på samma plats 24 timmar efter du har avslutat din hyra Vart ska jag undvika att parkera?
Vissa parkeringsplatser med tidsbegränsat förbud att stanna eller parkera. Till exempel gäller vissa bestämmelser om du ska parkera på en gata som kommer städas inom kort eller tidsbestämda lastzoner. Exempelvis har vissa lastzoner stop och parkeringsförbud vardagar 07-19. Du kan avsluta din bokning här klockan 17.00 på en fredag utan att bekymra dig för 24h regeln. Men om du avslutar hyran på en tidsbegränsad lastzon en vardag är du ansvarig för eventuella parkeringsböter som orsakats av detta. Vi försöker hjälp våra användare med parkeringsförbuden så gått det går genom att skicka ut en varning om de befinner sig på en gata där ett parkeringsförbud kommer att gälla inom kort. Det är fortfarande möjligt att avsluta hyran här men då måste du godkänna att eventuella böter till följd av överträdelsen belastar dig. Var får jag inte parkera?
Där det är förbud att stanna eller parkera, till exempel på handikapplats, lastzoner och platser märkta med beskickningsbilar. För att undvika eventuella parkeringsböter, var säker på att du verkligen står på en tillåten parkering innan du avslutar din bokning. Det är inte tillåtet  att parkera i parkeringshus då GPS-signalen oftast är för svag för återkoppling till vårt system (med undantag NK garaget). Vanliga felparkeringar -10-meters regeln
Ett av det vanligaste felen trafikanter gör ar att inte respektera 10-meters  regeln. Den innebär att man inte får stanna eller parkera bilen:
– på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart,
– i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas, gångbanas eller cykelbanas närmaste ytterkant.
Hälsningar, 
Ditt DriveNow Team