DriveNow carsharing

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä seloste sisältää henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen. Lisäksi selosteessa annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (jäljempänä Tietosuoja-asetus) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle ja valvovalle viranomaiselle.

2.  Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

OP Co-ride Oy
Postiosoite: PL 308, 00013 OP
Käyntiosoite: Gebhardinaukio 1, 00510 HELSINKI
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Lauri Tolvas
Sähköpostiosoite: liikkuminen.tietosuoja@op.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava
OP Ryhmä
Postiosoite: PL 308, 00013 OP
Sähköpostiosoite: tietosuoja@op.fi

 

4.  Rekisterin nimi

OP Co-ride Oy:n asiakasrekisteri koskien DriveNow-Service palvelua

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käyttötarkoitus

- asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoito (mm. laskutus ja vuokraustoiminta) ja asiakassuhteen kehittäminen 
- OP Ryhmän palveluiden tuottaminen ja kehittäminen
- palveluiden käytön seuranta ja analysointi, mikä mahdollistaa sen, rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan käyttäjille muun muassa personoitua sisältöä
-  mielipide- ja markkinatutkimukset
- lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen
- markkinointi, kilpailut ja suositusten tekeminen
- riskienhallinta
- viranomaisvalvonta, - tutkinta ja vahinkoasioiden käsittely

Henkilötietojasi voidaan käyttää tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin sekä markkinatutkimuksiin luvallasi tai kun sen on muuten sallittua. Henkilötietojasi voidaan käyttää tehdäksemme tuotteistamme ja palveluistamme henkilökohtaisempia ja kohdennetumpia, esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä sinulle kohdennettuja sisältöjä palveluissamme.

Rekisterinpitäjän oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu sopimussuhteeseen, asiakkaan suostumukseen sekä oikeutettuun etuun. Asiakkaan sijaintitietojen käsittely perustuu asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen. Asiakkaan puhelinmallista riippuen sovellus pyytää myös suostumusta puhelimen kameran (iOS ja Android) ja kuvatiedostojen (Android) käyttöön, koska palvelu edellyttää kuvan ottamista ajokortista.

Rekisterinpitäjän oikeus käsitellä tietoja saman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisällä perustuu muun muassa lakiin rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta.

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä nimettyjä palveluntuottajia. Palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta. Pääasiallisina palveluntuottajina toimivat Checkout Finland Oy, Opset Oy, DriveNow GmbH & Co. KG (DriveNow), Sixt ja BMW.

6. Henkilötietoryhmät

Perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, arvonimi, syntymäpäivä, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, osoite, asuinmaa), Yritysasiakkaan yhteystiedot

Asiakkuustiedot

Asiakkaan ja OP Co-ride Oy:n/DriveNow:n välisen sopimussuhteen luokitus- ja vastuutiedot, tiedot asiakkaan ajokortista. luottokorttitiedot, tieto asiakkaan palveluun valitsemasta kaupungista.

Suostumukset

Asiakkaan antamat suostumukset ja kiellot henkilötietojen eri käsittelytarkoituksiin

Sopimus- ja tuotetiedot

Asiakkaan ja OP Co-ride Oy:n/ DriveNow:n välisen sopimuksen tiedot ja OPn tuotteiden ja palveluiden tiedot

Asiakastapahtumatiedot

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja tapahtumat (mm. vuokraus- ja laskutus)

Asiakkaan mieltymykset

Asiakkaan ilmoittamat tiedot mieltymyksistään

Käyttäytymistiedot

Henkilön verkkokäyttäytymisen ja palveluiden käytön seuranta

Tallenteet ja viestien sisältö

Erimuotoiset tallenteet ja viestit, jotka sisältävät viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa

Ajoneuvoa ja ajoneuvon sijaintia koskevat tiedot

Ajoneuvon varausta koskevat tiedot (varauksen päivämäärä, varauksen kellonaika, varauksen osoite, rekisterinumero, varauksen kesto) Ajoneuvon käyttöä ja vuokrausta koskevat tiedot kuten tiedot noudosta ja palautuksesta (aika ja paikka), mittarilukemasta ja akun varauksesta sekä tiedot mahdollisista lisämaksuista sekä ajetuista ja pysäköidyistä minuuteista sekä auton tankkausta ja latausta koskevat tiedot.

Tekniset tunnistamistiedot

Laitteen tai sovelluksen määrittämä tunniste, jonka avulla laitetta tai sovellusta käyttävä henkilö on tunnistettavissa käyttämällä tarvittaessa lisätietoja

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan DriveNow GmBH & Co-yhtiölle Drive Now Service -palvelun toteuttamiseksi. DriveNow:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn voi tutustua osoitteessa:  https://www.drive-now.com/de/en/privacy. DriveNow:n tietosuojavastaavaan saa yhteyden parhaiten sähköpostilla privacy@drive-now.com.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa OP Ryhmän sisällä lainsäädännön sallimissa puitteissa. 

8. Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sopimussuhteen päätyttyä tiedot poistetaan rekisterinpitäjän normaalin käytännön mukaisesti OP Co-ride Oy:n DriveNow-Service-palvelua koskevasta asiakasrekisteristä. Tiedot voidaan myös anonymisoida niin, että yksittäistä asiakasta ei voida enää tunnistaa tiedoista.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi siirtämällä henkilötiedot suoramarkkinointirekisteriin.

10. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja kerätään myös, kun rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän palvelua. Rekisterinpitäjä voi saada henkilötietoja myös suoraan DriveNow GmBH & Co-yhtiöltä. 

11.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei, tai onko niitä käsitelty. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Rekisteröity voi myös kieltää käyttäjän henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksissa. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

12. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin estää DriveNow Service-palvelun käytön.

13.  Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterinpitäjä vaatii tätä myös alihankkijoiltaan.

14.  Muut tiedot

Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneella käyttäjän asioidessa verkkopalvelussa. Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia (session cookies) ja pysyviä (persistent cookies). Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon ajan ja ne poistetaan automaattisesti kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määrätyn ajan ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen ellei käyttäjä itse poista niitä sitä ennen.

Mitä evästeitä OP Co-ride käyttää?

Palvelumme käyttää sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä voidakseen tarjota asiakkaidemme tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita palvelun toiminnassa.

Palvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään muun muassa seuraavia tilastollisia tietoja: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako käyttäjä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Kerättyjä tietoja käytetään palvelun toimittamiseen, saumattoman käyttäjäkokemuksen tuottamiseen sekä palvelukehitykseen. Evästeiden avulla kerätystä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Remarketing/retargeting

Palvelumme käyttää verkkosivuillaan ns. remarketing/retargeting-toiminnallisuutta. Tämä   mahdollistaa mainonnan kohdistamisen niille käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta DriveNow-mainoksiin kumppaneidemme verkkosivuilla. Kumppaneidemme verkkosivuilla olevat mainokset perustuvat evästeisiin ja verkkokäyttäytymisen havainnointiin omilla verkkosivuillamme.

Mikäli käyttäjä on sallinut Googlen yhdistää käyttäjän verkkoon ja sovelluksiin liittyvän selaushistorian Google-tiliin mainosten kohdentamiseksi käyttäjälle verkossa, Google käyttää Google-tililleen kirjautuneen käyttäjän tietoja yhdessä käyttäjän Google Analytics -tietojen kanssa useissa laitteissa toimivien markkinointikohderyhmien määrittämiseksi ja luomiseksi.  Tämän toiminnallisuuden mahdollistamiseksi Google yhdistää väliaikaisesti käyttäjiensä henkilötietoja Google Analytics -tietoihin kohderyhmien muodostamiseksi.

Google-käyttäjät voivat muokata tilinsä asetuksia kohdennettujen mainosten estämiseksi omalla Google-tilillään.

Google Analytics ja ”adjust.io" analysis- työkalu

Palvelussa on käytetty Google Analytics –työkalua, joka saattaa asentaa käyttäjän koneelle evästeitä. Voit lukea työkalusta enemmän: tools.google.com/dlpage/gaoptout ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en Lisäksi palvelussa käytetään ”adjust.io” analyysityökalua analytiikkaan.

Google Maps-sovellus

Ajoneuvon sijainnin ja lähimmän vapaan auton näyttämiseksi Palvelu käyttää Google Maps sovellusta. Nämä tiedot lähetetään Googlelle anonyymisti siten, ettei yksittäistä asiakasta voida tunnistaa. Sovellus tallentaa ajoa koskevat sijaintitiedot sekä matkan keston. Ajoa koskevia sijaintitietoa ja matkan kestoa koskevaa tietoa ei lähetetä Googlelle. Googlen käyttöehtoihin voit tutustua tässä: http://www.google.com/intl/en/policies/terms/

Facebook ja Facebook Connect

Palvelun verkkosivuun on yhdistetty Facebookin toiminnallisuuksia kuten tykkäys-painike. Lisätietoja: https://www.facebook.com/about/privacy/

Voit estää Facebook-evästeiden käytön tähän tarkoitukseen kehittämämme ohjelman avulla (web-pohjainen menettely). Toteuttaaksesi tämän, sinun tarvitsee vain klikata seuraavaa linkkiä.

Twitter

Palvelun verkkosivuille on yhdistetty Twitter-palvelun ominaisuudet.

Lisätietoja:https://twitter.com/privacy

Google +1

Palvelun verkkosivu käyttää Google+ 1-yhteisön ”+1”- toiminnallisuutta Lisätietoja: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Pinterest

Palvelun verkkosivuille on upotettu Pinterest- palvelun toiminnallisuuksia. Lisätietoja: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy