DriveNow carsharing

DriveNow Helsingin pysäköintiohjeet

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen
 • Asukaspysäköintipaikat A-O (merkitty lisäkilvellä)

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen
 • Julkiset pysäköintpaikat joilla ei ole aikarajaa

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen
 • Sähköauton pysäköintipaikat
  (Latauspisteeseen pysäköitäessä auto on kytkettävä latauslaitteeseen)
   

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen
 • Yhteiskäyttöautoille sallitut pysäköintipaikat
  - Espoo/Sello 
  - Espoo/Otaniemi

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen
 • Sovelluksessa ja auton navigaattorissa määritellyt DriveNow-pysäköintalueet
  - esimerkiksi Helsinki/Velodromi, Espoo/Keilalahdentie 10
  - Helsinki-Vantaan lentoasema P3 (lisämaksu)

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen
 • Monikerroksiset pysäköintitalot, maanalaiset pysäköintilaitokset, puomien takana sijaitsevat pysäköintipaikat, kiinteistöjen pysäköintialueet

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen
 • Taksien pysäköintipaikat, vammaisten pysäköintipaikat, kuormaus- ja lastausalueet, bussikaistat/-pysäkit, siirtokehotuksella varustetut kadut (kadun auraus/lakaisu kahden vuorokauden eli 48 tunnin kuluessa) 

 • Välipysähdys
 • Vuokrauksen päättäminen

 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_allowed_1
 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_allowed_5
 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_allowed_2
 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_allowed_3
 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_allowed_4
 • drivenow_carsharing_helsinki_parking_rules_allowed_9
 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_not_allowed_1
 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_not_allowed_2
 • DriveNow_carsharing_helsinki_parking_rules_not_allowed_4

Huomaa: Auto on pysäköitävä paikalla voimassa olevien liikennesääntöjen ja muiden pysäköintipaikkaa koskevien määräysten mukaisesti. Vuokrausta ei voi päättää toiminta-alueen ulkopuolelle. Tilapäinen pysäköinti toiminta-alueen ulkopuolelle tapahtuu omalla riskilläsi ja on maksullista. Vuokrauksen jälkeen asiakas on vastuussa auton pysäköinnistä 2 vuorokauden (48 tunnin) ajan.