Vaikka sähköautot ovat kiistatta yksi suurista liikenteen tulevaisuuden mullistuksista, sähköautoilu on Suomessa vasta lähtökuopissa. Vuonna 2018 Suomessa ensirekisteröitiin 84 696 bensiinikäyttöistä autoa ja vain 776 sähköautoa. Sähköautojen yleistymistä hidastaa hinnan lisäksi tavallisten autoilijoiden ennakkoluulot ja kokemuksen puute – sähköautoiluun ja sen toimivuuteen Suomessa liittyy edelleen paljon myyttejä. DriveNow:n joulukuussa 2018 tekemään asiakaskyselyyn vastasi 1 570 käyttäjää, joista 73 %:lla oli kyselyyn vastatessaan kokemusta sähköautoista. DriveNow:n vaikutus oli selkeä: peräti 46 % sähköautoa kokeilleista oli istunut sähköauton ratissa ensimmäistä kertaa nimenomaan DriveNow-palvelun myötä. DriveNow:n merkitys sähköautoilun popularisoijana on siis suuri. Palvelu on lisännyt tietoutta sähköautoista sekä ennen kaikkea saanut ihmiset konkreettisesti kokeilemaan sähköautoja. Koska kyselyyn vastasi vain noin 16 % DriveNow:n 26 000 käyttäjästä, ensikosketuksensa sähköautoihin DriveNow’n parissa on saanut huomattavasti suurempi joukko autoilijoita. Sähköautot sopivat mainiosti urbaaniin yhteiskäyttöautoiluun, jossa tehdään paljon lyhyitä matkoja ja autojen käyttöaste on korkea. Helsingissä DriveNow:n autoista 7 % eli 10 kappaletta on BMW i3 sähköautoja. - Helsinkiläiset rakastavat sähköautoja ja BMW i3:t ovat erittäin suosittuja DriveNow-käyttäjien keskuudessa. Viime vuonna kolme eniten ajettua autoa olivat kaikki sähköautoja - nimiltään BMW i3 Juuso, Deiye ja Joona, sanoo Timo Valtonen DriveNow:sta. DriveNow x sähköauton kokeilu Helsingissä.

Helsingin DriveNow-kuljettajat ajavat mieluiten sähköautolla


Jääkö sähköauton käyttö vain yhteen kokeiluun? Asiakastutkimuksen mukaan ei: tyrmäävät 85 % kyselyyn vastanneista valitsisi käyttöönsä mieluummin sähköauton kuin minkään muun DriveNow-malliston auton. Lähes puolet autoilijoista ovat valmiita näkemään sähköauton rattiin pääsemiseksi vaivaa: he mieluummin valitsevat kauempana olevan sähköauton kuin lähempänä olevan polttomoottoriauton. Vastaajien syissä sähköauton valintaan korostui vähäpäästöisyys ja ympäristöystävällisyys (valintakriteeri 69 %:lle vastaajista), ajomukavuus (65 %) ja hiljaisuus (56 %). 71 % vastaajista toivoi DriveNow-palveluun lisää sähköautoja.
 

Miksi kaupunkiautoilijat valitsevat sähköauton?


Trendi toistuu Saksassa


Kysely toteutettiin myös DriveNow:n kotimaassa Saksassa, jossa palvelulla on tällä hetkellä yhteensä yli miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää ja 6 400 autoa viidessä merkittävimmässä kaupungissa. Saksan sähköautotilanne on hyvin samankaltainen Suomen kanssa. Vuoden 2018 alkupuoliskolla Saksaan rekisteröitiin 17 000 sähköautoa, joka vastaa vain alle prosenttia kaikista rekisteröidyistä autoista. Myös DriveNow-käyttäjien kokemukset ovat hyvin linjassa Saksan ja Suomen välillä, Suomen ollessa vielä hieman Saksaakin sähköautomyönteisempi Kolme neljästä Saksan kyselyyn vastanneista sähköautoja kokeilleista käyttäjistä oli saanut ensikokemuksen sähköautoista DriveNow:n kautta. 77 % vastanneista ottaisi käyttöönsä mieluiten sähköauton ja 70 % olisi valmis näkemään sähköauton eteen ylimääräistä vaivaa. Myös Saksassa DriveNow:n merkitys sähköautoilua koskevien asenteiden muokkaamisessa on merkittävä. Saksassa peräti 400 000 autoilijaa on DriveNow:n myötä saanut positiivisen kokemuksen sähköautoista. Preferenssi nimenomaan sähköauton valitsemiseen on myös nousussa.

 

Mikä pidättelee sähköautoilun yleistymistä?


DriveNow:n kysely oli myös hyvä tilaisuus tutkia helsinkiläisten autoilijoiden näkemyksiä siitä, miten sähköautoilun yleistymistä voisi vauhdittaa. Kysymykseen ”Minkä pitäisi muuttua, jotta sähköautoilu yleistyisi?” suurin osa vastaajista, 25 %, mainitsi latauspisteiden määrän merkittävän kasvun. 22 % kaipasi sähköautoille pidempiä toimintamatkoja ja 22 % peräänkuulutti sähköautojen hintojen laskua. Kommentteja tuli myös polttomoottorien tai polttoaineiden kovemman verotuksen sekä laajempien sähköautomallistojen puolesta.

 

DriveNow pyrkii lisäämään sähköautojen määrää Helsingissä tulevaisuudessa


- Kun latauspaikkojen määrä kasvaa, pystymme kasvattamaan sähköautojen osuutta. Tähän tarvitaan aktiivista otetta ja yhteistyötä kaupungin puolelta. Esimerkiksi Hampurissa kaupunki ja DriveNow sopivat yhteiseksi tavoitteeksi liikenteen sähköistämisen. Yhteistyön tuloksena DriveNow:n sähköautojen määrä kasvaa tänä vuonna 550 autoon kun niitä 2017 oli vain 70. Hampurin kaupunki lisää latauspaikkojen määrän tänä vuonna jo 1 150:een kun niitä 2017 oli vain 252. DriveNow-käyttäjät Helsingissä ovat jo täysillä mukana liikenteen sähköistymisessä ja me kutsumme muut toimijat mukaan talkoisiin, jatkaa DriveNow:n Timo Valtonen. Ympäristöystävällisten sähköautojen lisäksi kaikki DriveNow-kaupunkiautot osaltaan vähentävät ympäristön kuormaa. Tutkimusten mukaan yksi yhteiskäyttöauto vastaa jopa kymmentä yksityisautoa. Yhteiskäyttöautot vähentävät pysäköintialueiden ja suurten väylien tarvetta sekä vähentävät ruuhkia ja liikenteen päästöjä.


Miten löydän sähköauton DriveNow-sovelluksesta? Miten tienaan 20 ilmaista ajominuuttia? Miten lataan sähköauton? Saat kysymyksiin vastaukset täältä.