sharenow_logo

Vi er flyttet til SHARE NOW. Oplev fremtidens mobilitet i vores helt nye app!

DriveNow carsharing
quickcharger
Quick Chargers

 

Med E.ON Quick Chargers kan du oplade bybilen på kort tid. Det kan være brugbart, hvis du har købt en Timepakke og vil få det meste ud af tiden. Opladningen er inkluderet i den pris, du betaler for at køre i bybilen.

Sådan bruger du Quick Chargers
  1. Parkér bybilen ved en E.ON Quick Charger. Find Quick Chargers i E.ON-app'en eller på deres hjemmeside.
  2. Følg vejledningen på opladerens skærm. Tag kablet ud af bybilens bagagerum og scan det på den grå plade på opladeren.
  3. Tag kablet '50 kW DC, CCS' fra standeren og sæt det i bybilens ladestik. Start herefter opladningen via skærmen på standeren.
  4. Når du vil videre, skal du stoppe opladningen på ladestanderen og sætte ladestikket tilbage i Quick Chargeren.