sharenow_logo

Vi er flyttet til SHARE NOW. Oplev fremtidens mobilitet i vores helt nye app!

DriveNow carsharing

Privatlivspolitik

Senest opdateret oktober 2018, version 3-15102018.

 

1. Indledning

Hos DriveNow, Arriva Danmark A/S værner vi om dine oplysninger og behandler derfor dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Vi beder dig derfor venligst om at læse denne privatlivspolitik grundigt.

 

2. Dataansvarlig og kontaktdetaljer

Først og fremmest skal vi oplyse, at den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik er:

DriveNow, Arriva Danmark A/S
Cvr-nr: 18429101
Skøjtevej 26
2770 Kastrup
Danmark

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige kan kontaktes på:

Persondatabeskyttelse@arriva.dk

Eller alternativt ved at sende et brev mærket ’Persondatabeskyttelse’ til adressen ovenfor.

 

3. Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

’Personoplysninger’ er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Til forskel herfra er en oplysning om antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke en personoplysning, da den ikke drejer sig om en specifik identificerbar fysisk person.

’Behandling’ udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

 

4. Formål med behandlingen og typer af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som kunde. Formålet omfatter blandt andet behovet for at identificere dig som kunde, dokumentere din ret til at føre vores bybiler, beregne udlejningsprisen for leje af vores bybiler eller blot generelt at behandle henvendelser fra dig og optimere vores services og hjemmeside. Dertil kan dine oplysninger blive brugt til profilering og markedsføringsformål via diverse kanaler, herunder sociale medier, med henblik på blandt andet at målrette kommunikation og tilbud til dig. Hvis du deltager i en konkurrence, vil de oplysninger du afgiver i den forbindelse blive behandlet med henblik på gennemførelse af konkurrencen.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandles oplysningerne desuden med henblik på at sende dig vores nyhedsbrev.

Vi indsamler og behandler de oplysninger, du selv afgiver til os f.eks. via hjemmeside, app, brev, over telefonen eller via e-mail. De personoplysninger, som du afgiver til os (primært ved tilmelding som kunde), kan udgøre følgende oplysninger:

- Navn

- Adresse

- Fødselsdato

- Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail

- Betalingsoplysninger

- Kopi af kørekort og kørekortnummer

- Evt. rejsekortnummer

- Personligt svar på sikkerhedsspørgsmål

Vi indsamler og behandler de oplysninger om dig, som vi løbende får i kraft af kundeforholdet. De personoplysninger, som vi løbende indsamler og behandler, kan udgøre følgende:

- Udlejningshistorik, herunder start og slut adresse for leje samt den benyttede bils registreringsnummer

 

5. Hjemmelsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger og slettefrister

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, hvis vi har hjemmel til det, og dine personoplysninger bliver ikke behandlet i længere tid end nødvendigt for at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til, medmindre vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det.

I tabellen nedenfor fremgår hjemmelsgrundlaget for behandlingen samt de slettefrister, der gælder for personoplysningerne:

Behandlingstype

Hjemmelsgrundlag

Slettefrist

Kundeadministration

GDPR, art. 6, stk. 1, litra b) (opfyldelse af kontrakt)

GDPR, art. 6, stk. 1, litra f) (interesseafvejningsreglen)

Så længe kundeforholdet består og indtil 3 år efter sidste køb (leje).(Dog vil bogføringsoplysninger og oplysninger efter bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører, BEK nr. 463 02/05/2013, blive opbevaret i indtil 5 år fra sidst køb)

Tilmelding til nyhedsbrev

GDPR, art. 6, stk. 1, litra a)
(samtykke)

Indtil du selv framelder dig.

Deltagelse i konkurrencer 

GDPR, art. 6, stk. 1, litra b) (opfyldelse af kontrakt)

GDPR, art. 6, stk. 1, litra f) (interesseafvejningsreglen) 

Op til halvfems (90) dage efter konkurrencen er slut og evt. vindere har modtaget præmie.

 

6. Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at adskille dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Dette hjælper os med at levere en god brugeroplevelse, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside og det giver os samtidigt mulighed for at forbedre hjemmesiden. For detaljerede informationer om de cookies vi anvender og formålet med dem, kan du kigge nærmere på vores cookiepolitik på vores hjemmeside.

 

7. Informationssikkerhed

Vi sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine personoplysninger ikke falder i hænderne på uautoriserede tredjemænd. Alle personoplysninger vi modtager fra dig bliver opbevaret på sikre servere. Vores medarbejdere bliver uddannet i at overholde databeskyttelsesreglerne, herunder i vores egne politikker og procedurer for behandling af personoplysninger og vi autoriserer alene personale til at få adgang til persondata, hvis adgangen er nødvendig, for at den enkelte medarbejder kan udføre sit job. Vi sikrer desuden, at alle databehandlere, som vi samarbejder med, har indført tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger.

 

8. Videregivelse af personoplysninger til selvstændige dataansvarlige

Vi videregiver alene personoplysninger til selvstændig behandling hos andre dataansvarlige, såfremt vi har hjemmel til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

Personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere:

- Offentlige institutioner og myndigheder, herunder kommuner og politiet
- Private parkeringsselskaber
- Forsikringsselskaber

 

9. Overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande

Vi overfører alene personoplysninger til databehandlere i tredjelande (lande uden for EU eller EØS), hvis vi på forhånd har sikret fornødne og passende garantier for, at beskyttelsesniveauet i det pågældende land for databehandleren er tilstrækkeligt i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis vi anvender databehandlere fra tredjelande, vil tredjelandet fremgå nedenfor.

På tidspunktet for seneste opdatering af denne privatlivspolitik benyttes databehandlere i følgende tredjeland:

- Ukraine1

 

10. Rettigheder som registreret

Når vi behandler personoplysninger om dig, opnår du i henhold til databeskyttelsesforordningen - med forbehold for de begrænsninger, der følger af denne - ret til:

- at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig,

- at få berigtiget eller slettet oplysninger om dig, som vi har registreret,

- at trække et samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke,

- at få begrænset behandlingen af de oplysninger, vi har registreret om dig,

- at modtage de oplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format,

- at gøre indsigelse over behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig, herunder ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser og profilering.
 

I alle tilfælde skal du kontakte den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige. Kontaktdetaljer findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig og kontaktdetaljer’.

Du har desuden ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan finde en liste over tilsynsmyndigheder i EU og deres kontaktinformationer via følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

11. Opdateringer af privatlivspolitiken

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret i fremtiden.

Du kan altid øverst i privatlivspolitikken se, hvornår politikken senest er opdateret eller ændret. Når vi opdaterer privatlivspolitikken sikrer vi, at du bliver oplyst herom på en tilstrækkelig måde, som er tilpasset opdateringernes betydning for dig.

 

12. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller i øvrigt til behandlingen af personoplysninger hos os, kan du kontakte os via de kontaktdetaljer, der findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig og kontaktdetaljer’.

 

Opbevaringen af personoplysninger sker alene i EU, men dele af vores IT-system udvikles i det pågældende tredjeland, hvorfor udvikleren kan se ind i systemerne derfra.