DriveNow carsharing

Parkeringsregler for København

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • P-pladser til elbiler
  Gælder ikke delebilspladser

 • Parkér og beholdKun el-biler
 • Afslut turKun el-biler
 • Offentlige parkeringsarealer
  Offentlige betalingszoner

  Minimum 2 timers parkering

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Tidsbegrænsede offentlige p-pladser med minimum 2 timers parkering
  Med korrekt indstillet p-skive

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Parkeringshuse
  Parkeringskældre
  Parkering med bomanlæg
  Parkering for beboere

 • Parkér og beholdKun ved egenbetaling
 • Afslut tur
 • Handicappladser
  Taxipladser
  Delebilspladser

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Private parkeringspladser (inkl. pladser med tidsbegrænsning)
  (Det er dog muligt at parkere på udvalgte private p-pladser)

 • Parkér og behold
 • Afslut tur

 • DriveNow_elbil_benzinbil-SingleImg
 • DriveNow_undgå_afgifter-SingleImg
Du kan også parkere på en række private parkeringspladser overalt i operationsområdet.
SE LISTEN HER: drive-now.dk/private-pladser

Bemærk: Du skal parkere bybilen i overensstemmelse med færdselsloven og i overensstemmelse med andre særlige parkeringsregler gældende for den pågældende parkeringsplads. Det er ikke muligt at afslutte turen udenfor DriveNow-området. Midlertidig parkering udenfor området er på eget ansvar, samt efter egenbetaling.