sharenow_logo

Vi er flyttet til SHARE NOW. Oplev fremtidens mobilitet i vores helt nye app!

DriveNow carsharing

Parkeringsregler for vores område, København

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Parkeringspladser til elbiler

 • Parkér og beholdKun BMW i3
 • Afslut turKun BMW i3
 • Offentlige parkeringspladser hvor bybilen må holde parkeret i minimum 2 timer

  Du må ikke parkere på periodebegrænsede P-pladser. Husk at tjekke P-skiven i forruden.

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Handicappladser
  Taxipladser
  Delebilspladser

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Parkeringshuse og -kældre

 • Parkér og beholdOBS! Her er du selv ansvarlig for at betale for parkering. Vær opmærksom områdets regler for parkering.
 • Afslut tur
 • Private P-pladser

  privat parkering drivenow

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Hovedstadens hospitaler

  Følgende hospitaler er omfattet: Amager, Frederiksberg, Bispebjerg, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rigshospitalet, Gentofte

 • Parkér og behold
 • Afslut tur
 • Udenfor vores område

 • Parkér og beholdOBS! Udenfor området skal du selv betale for parkering. Vær opmærksom på lokale regler for parkering.
 • Afslut tur

Her er de vigtigste huskeregler, når du afslutter din tur med DriveNow.

 

drivenow check mark

Bybilen skal være parkeret på en offentlig parkeringsplads uden periodebegrænsning, hvor bybilen må holde parkeret i minimum 2 timer.

 

important parking

Bybilen skal parkeres minimum 10 meter fra vejkryds. I de fleste vejkryds er det markeret med en gul trekant.

 

important parking

Bybilens må ikke parkeres på private P-pladser (se liste med undtagelser), periodebegrænsede pladser eller på specielle pladser såsom delebilspladser, taxipladser eller handicappladser.
 

Læs mere om parkering

 

Vigtigt at vide!

Vores bybiler kræver adgang til mobilsignal for at kunne åbne og låse. I nogle parkeringshuse/-kældre kan det signal blive forstyrret af bygningens struktur og udformning, og det kan resultere i, at bybilen mister signalet. Vi anbefaler derfor, at du benytter de parkeringshuse/-kældre, som står på vores godkendte liste.