Pr. 1. januar 2018 skærpes reglerne for parkering i båse og ved vejafmærkninger. Det er derfor meget vigtigt, at du sikrer dig, at bybilens hjul ikke rører ved parkeringsbåsens hvide streger eller vejafmærkninger, da dette kan medføre en parkeringsafgift.  J.fr. bekendtgørelsen om vejafmærkning stykke T33 "Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser."  Et godt tip, for at sikre dig at du holder indenfor stregerne, er at bruge bybilens elektroniske sidespejle. Når du parkerer, eller har parkeret, så peg spejlene nedad for at se om du holder lovligt.