Præmie

Der udloddes 10 x 1 stk. 24-timerspakker til en værdi af 700 kr. pr. pakke. Præmien har gyldighed i oktober måned 2018.

Konkurrenceperioden

Konkurrencen løber fra d. 3. september 2018 til den 30. september 2018 kl. 23:59.

Hvem kan deltage

Konkurrencen er åben for alle med bopæl i Danmark, såfremt andet ikke fremgår af konkurrencesiden. Ansatte hos Arriva Danmark A/S-koncernen samt medlemmer af disses husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Sådan deltager du

Du deltager ved enten at dele et DriveNow-relateret billede på Instagram eller Facebook, hvori der hashtagges "#drivenowdk", upload billede eller historie på DriveNow DK's Facebook-side, eller ved at sende en besked eller e-mail til DriveNow. Du kan kun få ét lod i konkurrencen, uanset antallet af billeder og beskeder du sender.

Sådan vinder du

Der trækkes 10 vindere d. 1. oktober 2018 kl. 15:00 - hver vinder modtager 1 x 1 24-timerspakke til en samlet værdi af 700 kr. 

Vinderen trækkes tilfældigt af den samlede pulje for samtlige deltagere i konkurrenceperioden. Din vinderchance afhænger af antallet af lodder i den samlede pulje af lodder. 

Vinderne får direkte besked via Instagram, Facebook eller pr. e-mail og navnet kan offentliggøres på DriveNow's blog, Instagram-profil og Facebook-profil. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidig denne eventuelle offentliggørelse, og at ville samarbejde med DriveNow om enhver rimelig anmodning om omtale eller offentliggørelse efter konkurrencen. Vinderen skal senest d. 5. oktober 2018 kl. 15:00 sørge for at kontakte DriveNow, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup for at modtage præmien. I modsat fald, bortfalder præmien.

Vinderen bliver kontaktet senest 3 dage umiddelbart efter konkurrenceperiodens afslutning. 

Ved mistanke om snyd, omgåelse eller lign. forbeholder DriveNow sig retten til at ekskludere deltageren uden varsel, herunder kræve erstatning for eventuel tildelt præmies værdi og de omkostninger DriveNow har haft hermed.

Ansvar

Skulle du som følge af præmien pådrage dig et ansvar i forbindelse med sociale ydelser i forhold til SKAT fraskriver DriveNow sig ethvert ansvar. 

DriveNow forbeholder sig retten til, herunder særligt af tekniske årsager, at begrænse adgangen til eller indstille konkurrencen midlertidigt. DriveNow forbeholder sig endvidere retten til at afbryde, stoppe eller ændre konkurrencen helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. 

DriveNow påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen.

Personoplysninger

DriveNow anvender de personoplysninger, der er registreret som følge af kundeforholdet mellem kunden og DriveNow.

DriveNow behandler samtlige opgivne oplysninger om deltagerne foretroligt og vil ikke videregive oplysninger til tredjemand uden deltagerens forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med deltagerne, eller såfremt der foreligger en lovmæssig forpligtelse hertil. Vi behandler dit navn, din Instagram-profil, evt. din e-mail og evt. dit telefonnummer i forbindelse med konkurrencen for at kunne udtrække og kontakte vindere. For vindere behandles adresse også efterfølgende med henblik på at kunne fremsende præmien. Personoplysninger behandles og gemmes, indtil konkurrencen er afsluttet og alle vinderne har modtaget deres præmier. Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at gennemføre konkurrencen. Ved at deltage bekræfter du, at du er indforstået med persondatabehandlingen. Der henvises i øvrigt til DriveNows privatlivspolitik, der kan findes på https://www.drive-now.com/dk/da/privacy 

Lovvalg og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved de danske domstole. 

Generelle oplysninger

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Konkurrencen udbydes af DriveNow, Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.