Når du får brug nem, hurtig og direkte transport til Gentofte, Hvidovre, Herlev eller Glostrup Hospital, så snup en af vores bybiler, og kør lige til hospitalernes p-pladser. Med DriveNow kan du afslutte din tur ved samtlige af Hovedstadens hospitaler.

Hvidovre Hospital

BEMÆRK: Pr. 24/09 2019 meldes det, at ladestanderne på Hvidovre Hospital er ude af drift Ved Hvidovre Hospital kan du parkere bybilen både i p-kælderen og på p-pladser ved siden af hospitalet. I p-kælderen ved afsnit H2 kan du desuden finde E.ON ladestandere, så du kan oplade bybilen, når du afslutter din tur. Du kan afslutte din tur alle steder i kælderen, tag dog hensyn til patienttransport.

Du finder nedkørslen til p-kælderen ved siden af hospitalets hovedindgang på Kettegård Allé. På parkeringsområdet ved siden af hospitalet finder du den store parkeringsplads P2, hvor du også kan afslutte din tur. Find information og se kort over parkeringsforhold på Hvidovre Hospital.


hvidovre hospital parkering bybil drivenow

Gentofte Hospital

Ved indkørslen til Gentofte Hospital møder du et sort p-skilt, som markerer, at området er privat parkeringsområde, og dermed ikke et sted, hvor DriveNow-ture normalt kan afsluttes. Men Gentofte Hospital er undtaget, og du kan derfor afslutte din tur på hospitalets p-pladser.

Du kan afslutte din tur på alle p-pladserne, men vi opfordrer til, at du så vidt muligt bruger pladserne uden tidsbegrænsning, eller sætter bybilen til opladning ved E.ON's ladestandere. På Gentofte Hospitals hjemmeside kan du se et kort over hospitalets parkeringszoner.

gentofte drivenow bybil Herlev Hospital

Kør ind via Herlev Ringvej eller Hjortespringvej. Du kan afslutte din tur på alle parkeringspladser ved hospitalet, dog ikke ved akutmodtagelsen. Ved Herlev Hospital kan du også sætte bybilen til opladning. Du finder E.ON ladestandere ved P-huset ved Hjortespringvej og ved opgang 62, 66 og 67.

herlev hospital parkering oversigt bybil drivenow

Glostrup Hospital

Her kan du afslutte din tur på parkeringspladserne langs Kindebjergvej, ved den store udendørs parkeringsplads foran Indgang 5, samt på den store udendørs parkeringsplads langs Nordre Ringvej. Vær opmærksom på, at du ikke kan afslutte din tur omkring Hovedindgangen af hensyn til patienttransport og ambulancekørsel. Det er heller ikke muligt at afslutte turen i parkeringshuset. På Glostrup Hospitals hjemmeside kan du læse mere om parkeringsforhold.

Hospitaler inden for vores område

Indenfor vores operationsområde har du selvfølgelig også muligheden for at køre lige til Rigshospitalet, Bispebjerg, Frederiksberg og Amager Hospital. Her skal du huske altid at overholde vores parkeringsregler, når du afslutter din tur.