Konkurrencebetingelser

Præmie

Der udloddes 5 x 200 kr. DriveNow kredit (monetary voucher) til 5 individuelle DriveNow kunder. Hver præmie har en værdi af 200 kr. og en gyldighed på 90 dage fra de indsættes på kontoen. Kreditten kan ikke opdeles og overføres til separate konti. Ej heller kan præmien overføres til andre DriveNow kunders konto.

DriveNow kredit kan kun bruges på følgende DriveNow produkter:

  • Minutter
  • Timepakker
  • Forlænget reservation
  • Lufthavnsgebyr
  • Gebyr for at afslutte din tur i særlige områder

 

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Deltagelsen er gratis og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk profil medfører udelukkelse af konkurrencen.

 

Konkurrenceperioden

Konkurrencen løber fra mandag den 22. juli til og med søndag den 28. juli kl. 23:59. Der trækkes fem tilfældige vindere mandag den 29. juli 2019.

 

Hvem kan deltage

Konkurrencen er åben for alle DriveNow-kunder med bopæl i Danmark. Ansatte hos Arriva Danmark A/S-koncernen samt medlemmer af disses husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

 

Sådan deltager du

Du deltager ved at skrive dit svar i kommentarfeltet under konkurrence-opslaget på Facebook.

 

Sådan vinder du

Der trækkes 5 vindere mandag den 29. juli 2019 kl. 12:00.

Vinderne trækkes tilfældigt fra den samlede pulje af deltagere på Facebook. Din vinderchance afhænger således af antallet af deltagere i konkurrencen. Vinderne får direkte besked via besked på Facebook. Vinderne skal være kunder hos DriveNow og skal opgive oplysninger således, det er muligt at indsætte kreditten på den givne kundes DriveNow konto. Vindernes navne kan offentliggøres på DriveNow’s blog, Instagram- og Facebook-profil. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidig denne eventuelle offentliggørelse, og at ville samarbejde med DriveNow om enhver rimelig anmodning om omtale eller offentliggørelse efter konkurrencen.

Vinderne skal senest den 30. juli 2019 kl. 12:00 sørge for at kontakte DriveNow, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup for at modtage præmien. I modsat fald, bortfalder præmien.

Ved mistanke om snyd, omgåelse eller lignende forhold forbeholder DriveNow sig retten til at ekskludere deltagelsen uden varsel, herunder kræve erstatning for eventuelt tildelt præmies værdi og de omkostninger, DriveNow har haft hermed.

Præmien kan indsættes på vindernes DriveNow konti efter vinderne er blevet identificeret i DriveNow’s database.

 

Ansvar

Vinderne har selv et ansvar for at indberette præmien til Skattestyrelsen. DriveNow fraskriver sig ethvert ansvar, der skulle udspringe fra en forpligtelse, der kan henføres til sociale ydelser samt forpligtelser overfor Skattestyrelsen. DriveNow betaler gaveafgift af præmien.

DriveNow forbeholder sig retten til, herunder særligt af tekniske årsager, at begrænse adgangen til eller indstille konkurrencen midlertidigt. DriveNow forbeholder sig endvidere retten til at afbryde, stoppe eller ændre konkurrencen helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. DriveNow påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen.

 

Personoplysninger

DriveNow anvender de personoplysninger, der er registreret via kundeforholdet mellem kunden og DriveNow.

DriveNow behandler samtlige opgivne oplysninger om deltagerne fortroligt og vil ikke videregive oplysninger til tredjemand uden deltagerens forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med deltagerne, eller såfremt der foreligger en lovmæssig forpligtelse hertil. Vi behandler dit navn, evt. din e-mail og evt. dit telefonnummer i forbindelse med konkurrencen for at kunne udtrække og kontakte vinderen. Personoplysninger behandles og gemmes, indtil konkurrencen er afsluttet og vinderen har modtaget sin præmie. Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at gennemføre konkurrencen. Ved at deltage, bekræfter du at du er indforstået med persondatabehandlingen. Der henvises i øvrigt til DriveNow's privatlivspolitik, der kan findes på https://www.drive-now.com/dk/da/privacy

 

Lovvalg og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved de danske domstole.

 

Generelle oplysninger

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Facebook.

Konkurrencen udbydes af DriveNow, Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup. CVR:18429101

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.