Privacybeleid

Privacy en Veiligheid 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens, en daarmee uw privacy, zeer serieus. Hier willen wij aan U uitleggen hoe wij uw gegevens beschermen en wat de gevolgen ervan zijn wanneer U gebruik maakt van onze diensten. Om ervoor te zorgen dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd, is het vanzelfsprekend dat wij werken in overeenstemming met alle reglementen aangaande gegevensbescherming. 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en de serviceprovider is DriveNow GmbH &; Co. KG, Seidlstrasse 26 te 80335 Munchen, Duitsland en/of DriveNow Belgium BVBA, Esplanade 1, 1020 Brussel, KBO nummer 0652.616.295 (hierna genoemd “DriveNow”). U kan ook de verantwoordelijke voor de verwerking bij DriveNow (de Verwerker) bij DriveNow op elk moment contacteren met vragen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens. Dit kan U best doen via e-mail op: privacy@drive-now.be

Wat zijn Persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Voorbeelden ervan zijn onder meer uw naam, uw adres, uw postcode, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Informatie zoals het aantal gebruikers van een website behoort niet tot de persoonsgegevens. 

Het verzamelen, het verwerken en het gebruik van de persoonsgegevens door DriveNow. 

Persoonsgegevens worden verzameld via de website/App wanneer U deze aan ons bezorgt met uw akkoord, bv. wanneer zich registreert door formulieren in te vullen, door e-mails te zenden, of in het bijzonder, door een DriveNow voertuig te boeken. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor doelen waarvoor het specifiek bedoelt is, of voor het doel voortkomend uit het verzoek. Bijvoorbeeld gebruiken wij uw reserveringsverzoek met het doel om de door U gevraagde reservering te verwerken. Het gebruik van de persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zal enkel geschieden met het oog op onze eigen reclame-uitingen (inclusief reclame door middel van aanbevelingen). De persoonsgegevens worden alleen aan een derde overgemaakt, wanneer dit uitdrukkelijk door de Wet is voorzien of U dit gevraagd hebt op het ogenblik van uw registratie. Bovendien kan U de algemene informatie die wordt voorzien op de website drive-now.com gebruiken zonder uw eigen persoonsgegevens te onthullen. 

Wij gebruiken uw e-mailadres om U gelijkaardige goederen of diensten van ons bedrijf aan te bieden. U mag zich tegen het gebruik van uw e-mailadres op elk moment kosteloos verzetten. De gemakkelijkste weg om dit te doen is door op de link onderaan de e-mail te klikken. U kan ook altijd uw bezwaar doormailen op: privacy@drive-now.be

Wij willen ook aanstippen dat U in zijn algemeenheid altijd bezwaren kan maken tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden of voor marktonderzoek of opiniepeilingen. Het bezwaar moet geadresseerd worden aan: DriveNow België met code woord: “Bezwaar”, Waterloolaan 25 te 1000 Brussel, of via een e-mail aan: privacy@drive-now.be

Indien wij daarnaast persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat volgens een wettelijke bepaling uw instemming behoeft, zullen wij in elk specifiek geval uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Een gegeven toestemming kan U op elk moment intrekken. Volgens de wettelijke bepalingen kunnen wij een gebruikersprofiel aanmaken, waarbij een pseudoniem wordt gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen, marktonderzoek, of om onze internetdiensten te verbeteren, maar enkel wanneer U daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt. 

Veiligheid, SSL Technologie 

DriveNow heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang ertoe door onbevoegde personen. Deze veiligheidsmaatregelen worden continu aangepast aan de technologische ontwikkelingen. De uitwisseling van alle persoonsgegevens tussen uw computer of mobielapparaat en onze server wordt altijd geëncrypteerd (SSL procedure: Secure Socket Layer). 

Cookies 

Wat zijn Cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die oor de server naar uw browser worden verzonden en opgeslagen worden op uw harddisk. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het gebied vanwaar de cookie was gezonden. Cookies kunnen geen programma’s draaien of virussen naar uw computer verzenden. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonlijke informatie, ook niet intrinsiek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten cookie. Zogenaamde “session cookies” worden gedeletet wanneer U de sessie verlaat. Tijdelijke en permanente cookies zullen voor een langere periode of voor onbepaalde duur op de gegevensdrager worden opgeslagen. 

Welke gegevens worden opgeslagen? 

In de cookies gebruikt door DriveNow worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Deze cookies kunnen daarom niet worden gelinkt aan een specifiek persoon. Een geactiveerde cookie krijgt enkel maar een identificatienummer. Persoonsgegevens zoals naam, IP adres enz. worden op geen enkel moment aan dit identificatienummer gelinkt. Via de cookietechnologie ontvangen we alleen informatie die anoniem gemaakt is, bijvoorbeeld welke van onze websitepagina’s bezocht zijn, enz. 

Welke cookies gebruikt DriveNow? 

De meeste cookies die we gebruiken zijn de zogenoemde “session cookies”, die nodige zijn om uw gebruik efficiënt te maken, dit is om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat U niet opnieuw moet inloggen en dat de voorkeuren die U al hebt ingevuld in uw reserveringsverzoek of andere informatie gedurende de sessie, bewaard blijven. Wij hebben deze session cookies ook nodig om ervoor te zorgen dat een specifiek aanbod, waar U op geklikt hebt, gelinkt wordt aan uw verzoek (bijvoorbeeld promotionele aanbiedingen). Deze zogenaamde session cookies worden automatisch gedeletet na het einde van de sessie. We gebruiken ook cookies, zodat wij, wanneer achtereenvolgens de website bezoekt, kunnen herkennen dat U specifiek geïnteresseerd bent in bepaalde aanbiedingen, dat ons toelaat om deze aanbiedingen op onze website aan U te laten zien. Dit linken gebeurt enkel door abstract criteria te gebruiken (bv. “BMW”) en wordt niet gelinkt aan personen. Deze cookies werken een jaar lang door en worden dan automatisch gedeletet. 

Wat is Onsite Targeting? 

Via de cookietechnologie worden gegevens op de DriveNow website verzameld om de website te optimaliseren. Deze data worden enkel gebruikt voor een anonieme analyse van het gebruik van de website en wordt op geen enkel moment gelinkt aan de persoonsgegevens die door ons worden bewaard. Wij ontwerpen onze website zo aantrekkelijk mogelijk door de informatie te gebruiken die wij bekomen via een analyse van het zoekgedrag van gebruikers en dit ten einde zo goed mogelijk aan de behoeftes van onze klanten tegemoet te komen. 

Wat is Remarketing / Retargeting? 

We gebruiken het zogenoemde remarketing/retargeting om onze aanbiedingen op het Internet relevanter te maken voor Internetgebruikers. Deze technologie staat ons toe Internetgebruikers die al interesse hebben getoond in onze website aan te spreken, waarbij DriveNow adverteert op de websites van onze partners. De hier voor genoemde advertenties zijn weergegeven op de websites van onze partners met gebruik van cookies en via het analyseren van het gedrag van de gebruiker op onze website. Het adverteren wordt volledig anoniem weergegeven en op geen enkel moment zullen enige persoonsgegevens worden opgeslagen of zullen de profielen van gebruikers worden gecombineerd met persoonsgegevens. 

Het gebruik van Google Analytics (deze tekst wordt verschaft door Google, Inc.) en de analyse technologie door “adjust.io” 

Deze website/app gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienst verschaft door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstdocumenten die worden opgeslagen op uw computer/mobiele telefoon en het analyseren van uw gebruik van de website toestaan. De informatie gegenereerd door de cookie omtrent uw gebruik van de website/app (IP-adres geïncludeerd) wordt verzonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken voor het analyseren van uw gebruik van de website/app, voor het opstellen van rapporten over de activiteit voor de website /app operators en het renderen van andere diensten geassocieerd met het gebruik van de website/app en gebruik van het Internet. Google mag, in voorkomend geval, de informatie doorsturen naar een derde partij, indien dit wettelijk voorgeschreven is, of indien derde partijen deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met enige andere informatie opgeslagen door Google. U mag het gebruik van cookies weigeren door de passende instelling in uw browser te selecteren. Houdt u er dan wel rekening mee dat u de website/app wellicht niet in al hun facetten kan gebruiken. Door deze website/app te gebruiken stemt u toe in het verwerken van de gegevens door Google op de wijze zoals hierboven beschreven voor het hier voor genoemde doel. 

Voor meer informatie, zie tools.google.com/dlpage/gaoptout, of http://www.google.com/intl/e/analytics/privacyoverview.html%20nl (generale informatie over Google Analytics en gegevens beveiliging). We wijzen u er graag op dat op deze website/app Google Analytics is uitgebreid met de code “gat._anonymizelp( );” om te verzekeren dat IP-adressen anoniem worden verzameld (zogenaamde IP masking). 

Deze website/app maakt ook gebruik van, onder meer, de analyse technologie van “adjust.io” van adeven GmbH (“adeven”). Adeven gebruikt de gebruikers IP en MAC adressen – weliswaar alle anoniem – voor de analyse. Het is hierbij niet mogelijk een natuurlijke persoon te identificeren. De informatie verzameld per gebruik, wordt enkel gebruikt voor het analyseren van de functie en het gebruik van de website/app, door het creëren van anonieme evaluaties en grafieken betreffende het aantal bezoeken, het aantal pagina’s bekeken per gebruiker, etc.. De analyses worden enkel en alleen gebruikt voor ons eigen marktonderzoek en voor het optimaliseren van de website/app en het aanpassen van de website/app zodat het aan de vraag kan voldoen. Door deze website/app te gebruiken voor analytische doelen, stemt u toe in het verwerken van de gegevens die hierbij anoniem worden verzameld zoals het hierboven wordt beschreven en voor het hierboven genoemde doel. Er kan op elk moment bezwaar worden gemaakt tegen de verzameling en opslag van de gegevens voor de toekomst door een e-mail te sturen naar optout@adjust.io.

Hoe kan ik de opslag van cookies voorkomen? 

Er bestaat de mogelijkheid tot het accepteren of afwijzen van cookies. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch. Over het algemeen is het mogelijk de browser instellingen zo in te stellen dat cookies worden afgewezen. Als cookies worden afgewezen, kan het zijn dat sommige van de functies van de website niet langer kunnen worden gebruikt. Wanneer cookies worden geaccepteerd, kunnen deze later worden verwijderd. In Windows 8, bijvoorbeeld, kunnen cookies worden verwijderd onder “Security” > “Delete Browsing History”. Indien de cookies zijn verwijderd, zullen alle instellingen die worden beheerd door die cookies, ook die van reclameuitingen, worden verwijderd en kunnen, mogelijker wijze, niet meer hersteld worden. 

Informatie betreffende en de Correctie en Verwijdering van gegevens 

We geven U de belangrijkste gegevens weer onder “Klanten Gegevens” op het Klanten gedeelte van de DriveNow website, waar u die kan bekijken en, indien nodig, corrigeren. Voor andere verzoeken omtrent informatie, correctie of verwijdering, neemt u best contact op met pricavy@drive-now.be of met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via de post op DriveNow Belgium BVBA, Esplanade 1, bus 57 1020 Brussel onder vermelding van uw naam en contactgegevens. 

Houd er rekening mee dat het recht tot verwijdering van gegevens beperkt kan zijn tot wettelijk voorgeschreven periodes, die wij moeten naleven. Daarnaast kunnen rechtbanken, wethandhavingsinstanties of andere autoriteiten op hun aanvraag gegevens ontvangen op wettelijke basis. 

Het gebruik van Google Maps 

Deze pagina, zowel als de DriveNow applicatie, gebruikt Google Maps API-applicaties. Deze applicaties zijn essentieel voor de DriveNow diensten, zodat deze volledig operationeel 

kunnen functioneren. U kunt de algemene voorwaarden van Google hier vinden: http://www.google.com/intl/en/policies/terms/.
U kunt Google’s Privacy Beleid (voorzieiningen voor beveiliging van gegevens) hier vinden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Het gebruik van Google Maps helpt DriveNow om de actuele locaties van de voertuigen op elk moment te bepalen en de gebruiker te laten zien waar het dichtstbijzijnde voertuig zich bevindt. Daarnaast wordt het gebruikt om de bestemming, de begin- en eindtijd en de gebruiksduur te registeren. Deze informatie wordt niet aan Google doorgegeven; alle locatiegegevens verstuurd naar Google worden anoniem verstuurd. 

Facebook 

In deze website zijn de zogenaamde social plug-ins (b.v. “Like knop”) van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd, wat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Wanneer u gebruik maakt van de plug-ins, bijvoorbeeld door op de “Like” knop te klikken, kunt u, als geregistreerd gebruiker van Facebook, automatisch een bericht op uw Facebook profiel aanbrengen, waarbij u aan uw netwerk meldt dat u de inhoud die u zojuist heeft gezien goed vindt. Onze website heeft een continuë uitwisseling van gegevens met Facebook. Houd er rekening mee dat de gegevens worden uitgewisseld of dat de link plaats vindt, van zodra onze website wordt geopend en niet afhankelijk is van de social plug-in / het activeren van de “Like Knop” of enige andere login naar Facebook. Als u niet wenst dat Facebook een persoonlijke voetafdruk kan creëren, log dan alstublieft uit bij Facebook. Het is niet voldoende om enkel de pagina te sluiten. Voor het doel en de omvang van de verzameling van de gegevens, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, uw rechten en de mogelijkheden die u heeft om uw privacy beter te beschermen, kijk alstublieft op: http://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Connect 

Als een zogenaamde “Facebook Connect Knop” op de website wordt gezet, heeft u de mogelijkheid om met gebruik van uw Facebook gebruikersgegevens op onze website in te loggen. Daarnaast kan informatie over uw activiteit op onze website automatisch worden opgenomen naar uw Facebookprofiel via Facebook Connect. U krijgt, als u deze knop activeert, de mogelijkheid om expliciet toestemming te geven tot de toegang van uw Facebook gebruikersgegevens evenals tot het publiekelijk maken van informatie en activiteiten in uw Facebook profiel. Andere gegevens (b.v. contact via uw email adres) zullen enkel gebruikt worden als u eerder expliciet toestemming heeft gegeven. Houd er rekening mee dat Facebook - via Facebook Connect – informatie ontvangt over de applicatie of website, inclusief informatie over de activiteiten die u onderneemt. In sommige gevallen is het mogelijk dat Facebook een gelimiteerde hoeveelheid informatie ontvangt, vooraleer het de applicatie of website toegestaan wordt, om het proces van het bewerkstelligen van een verbinding te personaliseren. Voor het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, uw rechten en de mogelijkheden die u heeft om uw privacy te beschermen, kijk alstublieft op: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter 

Functies van Twitter zijn geïntegreerd in onze website. Deze kenmerken worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc., 1355 Market St, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter te gebruiken en het gebruik van de “retweet” functie zal de website die u hebt bezocht gelinkt worden aan uw Twitter account en bekend worden gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. 

We wijzen erop dat wij, als providers van deze website, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik door Twitter van deze gegevens. U kunt meer informatie vinden over Twitters Privacy Verklaring op: twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy instellingen veranderen in de Twitter account instellingen. 

Google +1 

Onze pagina maakt gebruik van de “+1” knop van het sociale netwerk Google +1, die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Als u onze website opent, maakt uw browser een directe verbinding met servers van Google. Google verstuurt de inhoud van de +1 knop direct naar uw browser en van daaruit wordt de inhoud opgenomen in onze website. We hebben hierdoor geen invloed op de omvang van de data die Google verzamelt met die knop. Volgens Google worden er geen persoonsgegevens verzameld, als er niet op de knop wordt geklikt. Zulke gegevens, inclusief het IP-adres, worden enkel verwerkt bij leden die zijn ingelogd. 

Voor het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, uw rechten en de mogelijkheden die u heeft om uw privacy te beschermen, zie Googles beleid ten aanzien van de “+1”knop in het privacy beleid: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html  

Als u een Google + lid bent en u niet wil dat Google gegevens verzamelt via onze aanwezigheid op het Internet of het in verbinding brengt met uw informatie als lid opgeslagen bij Google, moet u uitloggen bij Google + voordat u ons via Internet bezoekt. 

Pinterest 

In onze website zijn plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, VS aanwezig. U kunt de Pinterest plugin herkennen aan de “Pin It” knop op onze website. Als u op de Pinterest “Pin It “knop klikt, terwijl u ingelogd bent in uw Pinterest account, kunt u de inhoud van onze pagina’s verbinden met uw Pinterest profiel. Pinterest kan hierbij uw bezoek naar onze site koppelen aan uw Pinterest gebruikersprofiel. Houd er rekening mee dat, als providers van de website, wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of Pinterests gebruik van die gegevens. Voor meer informatie betreffende Pinterests privacy beleid, kijk alstublieft op: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy.

Informatie betreffende de inhoud van de verklaring van instemming 

Onze website/app biedt u de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen. Wanneer u dit doet, zal uw verklaring van instemming er als volgt uitzien: “Ik wens e-mails te ontvangen met belangrijke informatie en nieuws van DriveNow in mijn stad.” 

Wanneer u betaling via direct debit selecteert, kunt u beslissen of u instemt met het gebruik van uw data voor het doel van het vaststellen van uw identiteit en liquiditeit. In dit geval ziet uw verklaring van instemming er als volgt uit: “Ik stem toe dat de gegevens nodig voor betaling en voor het uitvoeren van een identiteits- en liquiditeitscheck kunnen worden doorgestuurd naar Billpay GmbH. 

U heeft het recht om op elk moment uw verklaring van instemming in te trekken door uw wens vast te stellen bij privacy@drive-now.be, of, via de post, naar het gegevens privacy team bij DriveNow Belgium BVBA, Waterloolaan 25 te 1000 Brussel. 

Gegevens privacy provisies in de Algemene Voorwaarden 

U wordt aangeraden om te verwijzen naar de gegevens privacy provisies geschetst in artikel 21 van de Algemene Voorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op drive-now.com. 

Veranderingen aan het privacy beleid 

Ons privacy beleid zal wellicht bijgewerkt worden. Daarom adviseren wij u, dat u dit document regelmatig leest, zodat u volledig op de hoogte bent van onze verplichtingen betreffende de beveiliging en privacy van uw persoonsgegevens.