DriveNow carsharing

 

Beste,

 

Via deze weg delen wij u mee dat DriveNow (deel van SHARE NOW) de moeilijke beslissing heeft genomen om zijn activiteiten in Brussel te beëindigen op 29 februari 2020. Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen. Helaas hebben we vastgesteld dat we, ondanks onze inspanningen en investeringen de voorbije drie jaar, er niet zijn in geslaagd voldoende mensen te overtuigen om onze dienst te gebruiken.

De beslissing om uit Brussel te vertrekken maakt deel uit van een bredere consolidatie waar ook onze activiteiten in Firenze en Londen onder vallen. In deze drie steden hebben we onvoldoende garanties dat onze activiteiten in de toekomst winstgevend kunnen worden. SHARE NOW zal zich voortaan concentreren op de resterende zeventien Europese steden, die een duidelijk potentieel hebben qua winstgevende groei en mobiliteitsinnovatie.

We zijn iedereen die ons in Brussel gesteund heeft de afgelopen jaren erg dankbaar en we verontschuldigen ons voor de mogelijke ongemakken als gevolg van het beëindigen van onze activiteiten op 29 februari. Wij gaan onze gebruikers en andere stakeholders in de hoofdstad natuurlijk grondig informeren.

We vragen uw begrip voor het feit dat DriveNow België vandaag niet zal ingaan op interviewaanvragen. Als u vragen heeft, gelieve die te mailen naar service@drive-now.be.

 

Hoogachtend,
SHARE NOW (DriveNow België)