DriveNow carsharing

Wettelijke Mededeling

The website and the app are operated by SHARE NOW GmbH. 

https://www.share-now.com/de/en/legal#imprint


E-mail: hallo@share-now.com

 

Gebruiksvoorwaarden

Copyrights

© Copyright DriveNow Belgium sprl/bvba, Brussel (België). Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en filmpjes en hun indelingen op de website of de app van DriveNow worden door auteursrechten en andere beschermende wetten beschermd. De inhoud van deze website/app mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor commerciële doeleinden aan derden worden gegeven. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde afbeeldingen op de website/app door het auteursrecht van derde partijen worden beschermd.

 

Aansprakelijkheid

De website en de app werden met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Toch kan er geen enkele garantie voor de correctheid en de nauwkeurigheid van de informatie worden gegeven. DriveNow is niet de auteur van de inhoud die door derde partijen op de website/app wordt geplaatst. Ook al probeert DriveNow om toezicht te houden op de inhoud, het is niet aansprakelijk voor de bijdragen en de discussies die door derde partijen worden gepubliceerd of voor de correctheid ervan, en voor de opinies die door dergelijke bijdragen of discussies worden geuit. DriveNow is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze website/app, mits dit verlies of schade niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Als deze website/app links bevat naar websites die door derde partijen worden beheerd, is DriveNow Belgium sprl/bvba niet aansprakelijk voor hun inhoud.

 

Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting

In verband met wettelijke verplichtingen informeren wij je hierbij over het feit dat, ongeacht of wij deelnemen aan een proces van alternatieve geschillenbeslechting, de Europese Commissie een online geschillenbeslechtingsplatform (OS) heeft opgericht voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting van consumenten. Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres is: service@drive-now.be

Gelieve op te merken dat wij verplicht zijn om deze informatie te delen, ongeacht onze deelname aan een alternatieve geschillenbeslechting.

 

Maatschappelijke zetel: Brussels

BTW-nummer: BE0652.616.295

Directie: Stefan Glebke