DriveNow carsharing

Parkeer richtlijnen voor het bedrijfsgebied in Brussel

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Gratis en betalende parkeerzones
  (Blauwe en groene zones)

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Parkeerzones voor beperkte tijd
  (Rode, oranje en gele zones)

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Parkeergarages
  Parkeerkelders
  Parkeren achter s lagbomen

 • Parkeren & HoudenOp eigen kosten
 • Einde van de huurtermijn
 • Gehandicapte parkeerplaatsen
  Taxiplaatsen
  Losen laadzones
  Beperkt parkeren
  Parkeerplaatsen voor andere carsharing diensten

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Brussels Airport Zaventem (P1 - Front Parking) > Meer weten

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • 11 Interparking garages > Meer weten 

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Docks Bruxsel : DriveNow parkeerplaatsen > Meer weten

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Ziekenhuis Chirec Delta : DriveNow parkeerplaatsen > Meer weten

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Tour & Taxis : DriveNow parkeerplaatsen > Meer weten

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • NAVO : Openbare autodelen parkeerplaatsen > Meer weten

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn
 • Rodebeek : Openbare autodelen parkeerplaatsen > Meer weten

 • Parkeren & Houden
 • Einde van de huurtermijn

 • carsharing_brusels_howitworks_parkingrules_groessereicons_Parkernerlaubt
 • carsharing_brusels_howitworks_parkingrules_groessereicons_Disabled
 • carsharing_brusels_howitworks_parkingrules_groessereicons_Garage
 • carsharing_brusels_howitworks_parkingrules_groessereicons_parkverbot
 • carsharing_brusels_howitworks_parkingrules_groessereicons_P
 • parking_cd_small

Belangrijk: Je kan jouw reservering niet buiten het DriveNow Bedrijfsgebied beëndigen. Vuistregel: je kan buiten parkeren op elke legale parkeerplaats waar je binnen 48 uur geen boete ontvangt (pas bijv. op voor markten).