1. VERANTWOORDELIJKE

Als exploitant van deze Facebook-pagina zijn wij (DriveNow Belgium sprl/bvba) samen met de exploitant van het sociale netwerk Facebook (Facebook Ireland Ltd.) verantwoordelijke in de zin van art. 4 Nr. 7 van de Richtlijn inzake de gegevensbescherming (DSGVO). Bij het bezoek aan onze Facebook-pagina worden persoonsgegevens door de verantwoordelijke verwerkt. Hieronder delen wij u mee over welke gegevens het daarbij gaat, op welke wijze deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband hebt.

We hebben als verantwoordelijke van deze pagina met Facebook overeenkomsten gemaakt die onder meer de voorwaarden voor een gebruik van de Facebook-pagina regelen. Maatgevend zijn de Gebruiksvoorwaarden van Facebook en de daar aan het eind vermelde overige voorwaarden en richtlijnen.

2. GEBRUIK VAN INSIGHTS EN COOKIES

In verband met de werking van deze Facebook-pagina gebruiken we de functie Insights van Facebook, om geanonimiseeerde statistische gegevens over de gebruikers van onze Facebook-pagina te verkrijgen. Hiertoe slaagt Facebook op het eindapparaat van de gebruiker die onze Facebook-pagina bezoekt, een cookie op. De cookie bevat een eenduidige gebruikerscode en is voor een duur van twee jaar actief, voor zover het niet eerder wordt verwijderd. De gebruikerscode kan worden gekoppeld aan de gegevens van de gebruikers die bij Facebook zijn geregistreerd.

De in de Cookies opgeslagen informatie wordt door Facebook ontvangen, opgeslagen en verwerkt, vooral wanneer de gebruiker gebruik maakt van de Facebook-diensten, diensten die door andere leden van de Facebook-bedrijvengroep ter beschikking worden gesteld en diensten die ter beschikking worden gesteld door andere ondernemingen die de Facebook-diensten gebruiken. Bovendien kunnen andere instanties zoals Facebook-partners of zelf derden op de Facebook-diensten cookies gebruiken om dienstverleningen ter beschikking te stellen van ondernemingen die reclame maken op Facebook. Nadere informatie over het gebruik van cookies door Facebook vindt u in de Cookie-richtlijn

3. DOEL VAN DE VERWERKING

De verwerking van informatie moet Facebook enerzijds in staat stellen om zijn reclamesysteem dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds moet het ons als exploitant van de Facebook-pagina in staat stellen om statistieken te verkrijgen die Facebook op basis van de bezoeken aan onze Facebook-pagina opstelt. Dit beoogt de belasting van de marketing van onze activiteit. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld informatie ontvangen over de profielen van onze bezoekers die onze Facebook-pagina waarderen of toepassingen van de pagina gebruiken, om u relevante inhoud ter beschikking te stellen en functies te kunnen ontwikkelen die voor u van groot belang kunnen zijn. 

Opdat we beter zouden verstaan hoe we met onze Facebook-pagina onze doelen beter kunnen bereiken, worden aan de hand van de opgeslagen informatie ook demografische en geografische evaluaties gemaakt die ons ter beschikking worden gesteld. Deze informatie kunnen we gebruiken om gericht advertenties in te schakelen die op uw belangstelling zijn gebaseerd, zonder dat we rechtstreeks gegevens ontvangen over de identiteit van de bezoeker. Voor zover de bezoekers Facebook op meerdere eindapparaten gebruiken, kan de opslag en evaluatie op apparaten ook overkoepelend gebeuren als het om geregistreerde bezoekers gaat en bezoekers die met een eigen profiel zijn aangemeld.

De opgestelde bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven. We hebben geen toegang tot de gegevens die aan de basis liggen.

4. RECHTSBASIS EN GELEGITIMEERDE BELANGEN

We gebruiken deze Facebook-pagina om ons voor te stellen aan de gebruikers van Facebook en andere belangstellende personen die onze Facebook-pagina bezoeken en om met hen te communiceren. De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers gebeurt op basis van onze gelegitimeerde belangen in een geoptimaliseerde presentatie van onze onderneming (Art. 6 lid1 f DSGVO).

5. DOORGEVEN VAN GEGEVENS

Het is denkbaar dat een paar van de opgeslagen gegevens ook buiten de Europese Unie door Facebook Inc met zetel in de VS worden verwerkt. Facebook Inc. is gecertificeerd volgens het US-EU-verdrag inzake de gegevensbescherming en is bijgevolg verplicht te voldoen aan de voorschriften inzake de gegevensbescherming.

Wij zelf geven geen persoonsgegevens door.

6. MOGELIJKHEDEN OM BEZWAAR TE UITEN

Gebruikers van Facebook kunnen onder de Instellingen voor reclamevoorkeuren beïnvloeden in hoeverre uw gebruikersgedrag bij het bezoek aan onze Facebook-pagina mag worden opgeslagen. Andere mogelijkheden bieden de Facebook-instellingen of het Formulier betreffende het recht om bezwaar te maken.

De verwerking van informatie door middel van cookies die door Facebook worden gebruikt, kan ook worden vermeden door in de eigen browser-instellingen geen cookies van derde aanbieders of cookies van Facebook toe te laten.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Uit de overeenkomsten met Facebook en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vloeit in feite voort dat de informatieaanvragen en de uitoefening van andere rechten van de betrokkenen, zinvol rechtstreeks bij Facebook worden ingediend. Want als aanbieder van het sociale netwerk en gezien de mogelijkheid om daar Facebook-pagina’s op te nemen, beschikt Facebook alleen via de onmiddellijke toegangsmogelijkheden over de noodzakelijke informatie en kan onmiddellijk de eventueel noodzakelijke maatregelen nemen en info geven. Als onze ondersteuning evenwel nodig zou zijn, kunt u ons te allen tijde contacteren.

8. INFORMATIE OVER DE CONTACTMOGELIJKHEDEN EN ANDERE RECHTEN ALS BELANGHEBBENDE

U vindt meer informatie oproepen over onze contactgegevens, de rechten van de betreffende personen ten aanzien van ons en hoe de persoonsgegevens voor het overige door ons worden verwerkt, in de Verklaring inzake de gegevensbescherming op onze website.

Informatie over de omgang met persoonsgeegevens door Facebook vindt u in zijn Richtlijn inzake de gegevensbescherming.